2016-06-14 05:00Pressmeddelande

Avskaffad statlig inkomstskatt är självfinansierande

Avskaffad statlig inkomstskatt skulle leda till ökade skatteintäkter. Det menar vår fellow Jacob Lundberg i rapporten ”Platt skatt för högre intäkter” som släpps i dag.

– För höga skatter gör att människor skatteplanerar mer, arbetar mindre och anstränger sig mindre på jobbet. Nu har Sverige världens högsta marginalskatt. Min beräkning visar att avskaffad statlig inkomstskatt sannolikt skulle ge mer skatteintäkter, säger Jacob Lundberg, fellow på Timbro och doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Rapporten, som presenteras på DN Debatt i dag, uppskattar att en avskaffad statlig skatt har en självfinansieringsgrad på 130 procent. Därmed skulle skatteintäkterna öka med 10 miljarder kronor.

Läs artikeln på DN Debatt.

Läs rapporten här.

För mer information, kontakta

Jacob Lundberg, fellow
Telefon: 070 276 74 24
E-post: jacob.lundberg@timbro.se
Twitter: @jacob_lundberg

Om statlig inkomstskatt
Statlig inkomstskatt betalas på inkomster över 37 000 kronor i månaden. 1,2 miljoner svenskar, varav 1 miljon löntagare, betalar statlig inkomstskatt ett enskilt år. Av personer i 40-årsåldern lever ungefär var tredje i ett hushåll där någon betalar statlig inkomstskatt och var fjärde betalar själv statlig skatt ett visst år. Vid pension har en majoritet av svenskarna någon gång under arbetslivet betalat statlig inkomstskatt, enligt rapporten.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.