2018-06-17 05:00Pressmeddelande

Argumenten mot arbetskraftsinvandring håller inte

I april presenterade Socialdemokraterna ett reformpaket för att riva upp den svenska modellen för arbetskraftsinvandring. Men argumenten mot arbetskraftsinvandring är inte hållbara utan bygger på väldigt skakig grund, skriver Karin Svanborg-Sjövall och Caspian Rehbinder på DN Debatt i dag.

– Dagens system har gjort det möjligt för arbetsgivare och arbetstagare från hela världen att bidra till värdeskapande i Sverige. Socialdemokraternas linje visar på en statisk och förlegad bild av jobbskapande, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro.

– Socialdemokraterna har en lång historia av att motsätta sig arbetskraftsinvandring. Men det kan inte ursäkta att använda argument som inte håller för granskning, säger Caspian Rehbinder, rapportförfattare för Timbro.

I rapporten "Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring" granskar Caspian Rehbinder fyra argument som lyfts mot arbetskraftsinvandring: att arbetskraftsinvandrare tar jobb från andra som är här, att de pressar löner, att de kostar pengar och att systemet utnyttjas. Stödet är svagt eller obefintligt för alla fyra argumenten.

– Tvärtom mot vad Socialdemokraterna säger så bidrar arbetskraftsinvandringen till Sveriges välstånd, jobb och en bättre fungerande arbetsmarknad – utan att vare sig ta jobb, pressa löner eller kosta pengar för staten, säger Rehbinder.

– Att begränsa arbetskraftsinvandringen skulle slå undan benen för en viktig del av kompetensförsörjningen, samtidigt som kompetensbrist är ett av de största hoten för tillväxt. Det vore att skjuta sig själv i foten, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Rapporten visar:

  • Arbetskraftsinvandrare tar inte våra jobb.Det finns ingenting som tyder på att integrationen skulle bli svårare eller jobben färre för att det kommer fler arbetskraftsinvandrare till Sverige. Fler invandrare har inte inneburit sämre integration för nyanlända flyktingar, vilket visar att det inte är volymer som orsakar bristande integration i Sverige. Det ligger i linje med internationell forskning om invandringens effekter på sysselsättningen
  • Arbetskraftsinvandrare pressar inte ner våra löner. Det finns sammantaget ett mycket svagt stöd för att arbetskraftsinvandringen skulle sänka några löner i Sverige. Eftersom arbetskraftsinvandrare måste ha kollektivavtalsenliga löner för att ens få komma till Sverige finns ingen press nedåt på lönerna
  • Arbetskraftsinvandrare kostar inte pengar. Att invandring innebär en nettobelastning på offentliga finanser beror framför allt på att invandrare inte får jobb. Arbetskraftsinvandrare däremot har jobb och bidrar med betydande intäkter. Däremot har de anhöriga låg sysselsättning, men även med dem inräknade är den offentligfinansiella effekten försumbar
  • Arbetskraftsinvandrare utnyttjas inte systematiskt. Reglerna för arbetskraftsinvandring har tidigare missbrukats, men i och med skärpt tillämpning och nya regler 2011–2014 är de stora problemen lösta. De fall som förekommer är få, och nu finns verktyg för Migrationsverket att hantera dem

Läs debattartikeln på DN Debatt.

Läs rapporten "Ohållbara argument mot arbetskraftsinvandring".

För mer information, kontakta

Caspian Rehbinder, rapportförfattare:
E-post: caspian.rehbinder@timbro.se
Telefon: 0736460527
Twitter: @crehbinder


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.