2019-11-06 07:06Pressmeddelande

Andrahandshyresgästerna är hyresregleringens förlorare

Den som flyttar till Stockholm måste betala högre hyra än i flera andra europeiska storstäder, visar en ny undersökning från tankesmedjan Timbro. Hyresregleringen bidrar till de höga andrahandshyrorna eftersom ett uppdämt bostadsbehov kanaliseras till andrahandsmarknaden.

I Stockholm är andrahandshyrorna mer än dubbelt så höga som förstahandshyrorna, enligt Boverket. Timbrorapporten ”I andra hand: Om hyresregleringens förlorare” av Theo Herold, som släpps i dag, sätter fingret på klyftan mellan förstahands- och andrahandshyresgäster.

– Hyresgästföreningen påstår att den svenska hyresmodellen skapar förutsättningar för rättvisa hyror, men det är tvärtom. De låga, reglerade hyrorna är bara tillgängliga för dem som lyckats få tag i ett förstahandskontrakt. De som inte har ködagar eller kapital att köpa en bostadsrätt tvingas ofta att hyra dyrt i andra hand, särskilt i Stockholm, säger Timbros chefsekonom Jacob Lundberg.

Rapporten jämför andrahandshyrorna i Stockholm med de avreglerade förstahandshyrorna i Helsingfors, Oslo, Berlin, Liverpool, Amsterdam, Bryssel och Lyon, städer som storleksmässigt liknar Stockholm. Beroende på vilken statistik man studerar hamnar Stockholm som bäst någonstans i mitten av jämförelsen. I sämsta fall tar Stockholm plats i toppskiktet som en av de absolut dyraste städerna.

– Den som är nyinflyttad i Stockholm måste i praktiken betala andrahandshyra, medan man i de andra städerna enkelt kan få tag i ett förstahandskontrakt. Därför har jag jämfört andrahandshyrorna i Stockholm med förstahandshyrorna i de andra städerna. Min jämförelse visar att den som vill bo i en europeisk storstad med låg hyra inte ska flytta till Stockholm. Den svenska hyresmodellen har misslyckats, säger Theo Herold.

Läs eller ladda hem rapporten ”I andra hand: Om hyresregleringens förlorare”.

För att läsa debattartikeln i SvD Näringsliv

För mer information, kontakta
Jacob Lundberg, chefsekonom
Twitter: @jacob_lundberg
Email: jacob.lundberg@timbro.se
Telefon: 070-276 74 24


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.