2022-11-11 05:10Pressmeddelande

Allt sparande i premiepensionen med Timbros pensionsreform

Timbro presenterar i dag ett förslag till ett helt nytt pensionssystem, kallat Fondpension. Fondpension innebär att alla pensionsavgifter går till premiepensionen och investeras på finansmarknaden. Pensionerna beräknas bli 50 procent högre.

Med Fondpension skulle inkomstpensionen – där pensionsavgifterna används till att betala dagens pensioner – avskaffas. I stället går allt sparande till premiepensionen. I inkomstpensionen går pensionsavgiften in på ett fiktivt konto som ger en rätt till pension som betalas av framtida arbetskraft. Problemet är att inkomstpensionsrätten bara växer i takt med den allmänna löneutvecklingen i samhället, vilket är betydligt lägre än avkastningen i premiepensionen, där kapitalet investeras på finansmarknaden.

Om börsen ger lika god avkastning i framtiden som den gjort de senaste 50 åren kommer unga i dag att få 50 procent högre pension med Fondpension än de hade fått i dagens system. Då antas att 70 procent investeras på börsen.

– En stor fördel med Fondpension är att spararna får en säkrad äganderätt till sitt pensionssparande. Premiepensionen omfattas av grundlagens egendomsskydd, till skillnad från inkomstpensionen, säger Timbros vd Benjamin Dousa.

I Fondpension tillgodoses redan intjänade pensionsrätter genom att staten ger ut obligationer med samma värde som de intjänade pensionsrätterna. De nya obligationerna är knutna till inkomstutvecklingen, eftersom pensionsrätterna i dagens system följer inkomstutvecklingen.

Dessa inkomstobligationer sätts in på spararnas valda fonder i premiepensionen. På så sätt är pensionsspararna och pensionärerna lovade samma belopp som i dag, men i en juridisk form som är betydligt mer robust.

Pensionsskulden flyttas över till staten, vilket gör de offentliga finanserna mer transparenta. Inkomstobligationerna ger marknadsaktörer i både Sverige och andra länder en möjlighet att investera i svensk inkomstutveckling. Det är en hittills orealiserad potential i det svenska pensionssystemet.

Reformförslaget är utarbetat av Jacob Lundberg, som var chefsekonom på Timbro fram till den 8 november.

Rapporten presenterades på DN Debatt.

Läs hela rapporten.Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.