2021-03-26 05:05Pressmeddelande

9 av 10 arbetskraftsinvandrare jobbar i bristyrken

Allt fler röster höjs för att begränsa arbetskraftsinvandringen till Sverige. Men en ny rapport från Timbro som presenteras på Svenska Dagbladets debattsida visar att reformen från 2008 har nått det mål om en behovsstyrd invandring som reformen syftade till.

– Tidigare utvärderingar har bara tittat på de första åren efter reformen och kunde då se ett växande glapp mellan efterfrågad arbetskraft och beviljade tillstånd. Nu tittar vi på hela perioden och ser att matchningen är väldigt bra. 9 av 10 arbetskraftsinvandrare arbetar i bristyrken, säger Caspian Rehbinder, rapportförfattare och arbetsmarknadsansvarig på Timbro.

I rapporten ”Arbetskraftsinvandring till bristyrken 2007–2020” analyseras 190 000 beviljade arbetstillstånd – alla som utfärdats sedan reformen genomfördes. Dels vilka yrken arbetstillstånden gått till och dels hur stor arbetskraftsbristen är per yrke enligt Arbetsförmedlingen.

Slutsatsen är att nio av tio arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige för att arbeta, jobbar i yrken med brist på arbetskraft. Samtidigt har Moderaterna nyligen aviserat att man vill se en kraftig begränsning i systemet, vilket Timbros vd Benjamin Dousa nu kritiserar:

– Moderaterna motiverar begränsningen med att det finns arbetslösa i Sverige. Det är inte bara principiellt fel, eftersom en ekonomi kan växa och skapa fler jobb. Vår genomgång visar också att det är fel i sak, vi har inte den arbetskraften.

Dousa och Rehbinder menar att de problem som finns med fusk går att åtgärda utan dessa generella begränsningar och att det lönekrav på 32 000 kronor som M föreslagit skulle ha låg träffsäkerhet och få stora negativa konsekvenser för företag och anställda.

 

 

 

 

Läs rapporten: ”Arbetskraftsinvandring till bristyrken 2007–2020”.Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Kontaktpersoner

Benjamin Dousa
Vd
Benjamin Dousa
Caspian Rehbinder
Arbetsmarknadsansvarig
Caspian Rehbinder