2024-06-28 09:39Pressmeddelande

Välkommet regeringsbesked om kliniska prövningar

Regeringen gav igår ett viktigt besked kring hur Sverige ska nå målet om att öka antalet kliniska prövningar. SwedenBIO välkomnar beslutet som bygger på de förslag som utredaren Peter Asplund har lagt fram och som innebär att ett nationellt partnerskap inrättas. 

Regeringensbeskedet som annonserades den 27 juni innebär att Läkemedelsverket får i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna och stärka kapaciteten för kliniska prövningar i Sverige. Detta ska göras genom att ta avstamp i den tidigare publicerade utredningen Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8) där förslaget att inrätta ett nationellt partnerskap, SweTrial presenterades. 

SwedenBIO ser positivt på uppdraget som lämnats till Läkemedelsverket och som går helt i linje med det remissvar och påverkansarbete branschorganisationen har bedrivit sedan utredningen publicerats.

– Att vi har fyra ministrar som uttalar sig i samband med beslutet ser jag som en tydlig markering gällande vikten som regeringen lägger vid frågan. Nu har vi goda förutsättningar att kraftsamla för att vända den negativa trenden med färre kliniska prövningar, säger Jessica Martinsson, vd för SwedenBIO. 

Peter Asplund, regeringens utredare i frågan, ser beskedet som ett viktigt och efterlängtat regeringsbeslut för Sverige och svenska patienter. 

– Att det här förslaget tillsammans med två av de andra förslagen i utredningen nu tas vidare stärker sannolikheten för att Sverige kan vända utvecklingen, särskilt då den långvarigt negativa trenden med allt färre kliniska prövningar visat sig bestå också i statistiken för 2023. 

Asplund betonar att ingen aktör kan ensam vända den negativa trenden och att det är välkommet att regeringen slår fast att kliniska prövningar är en väsentlig del av ett starkt life science Sverige och en välfärdsfråga. 

– Aktörerna i ekosystemet kan nu samlat sluta upp och uttala de åtaganden som krävs. Och den ’Färdplan 2030 för kliniska prövningar’ som aktörerna gemensamt arbetade fram inom ramen för utredningen är en solid grund för det. 

Beslutet kommer under det pågående arbetet med bland annat en uppdatering av life science strategin och beredningen av forskningspropositionen, där regeringen också kan uttala en tydlig ambitionsnivå mot vilken partnerskapet kan formulera mål och prioritera åtgärder, menar Asplund. 

– Det här är en viktig signal till både den forskande industrin, akademiska forskare och patienter att regeringen nu agerar för att också svensk hälso- och sjukvård skall kunna säga ja till flera kliniska prövningar och att vi är ännu bättre rustade att utöka samarbetet med andra länder, bland annat våra nordiska grannländer, säger Peter Asplund. 

Parallellt med Läkemedelsverkets arbete kommer SwedenBIO att bidra till projektet ” Stärkt konkurrenskraft för kliniska prövningar” finansierat av Swelife. Projektet är en förstudie av delar av kliniska prövningar utredningen och syftar till att konkretisera hur det nationella partnerskapet ska utformas. SwedenBIO ansvarar för att ta fram kunskapsunderlag för internationella jämförelser för att kunna locka rätt typ av prövningar till Sverige.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Jessica Martinsson
CEO & Director General
Jessica Martinsson
Afram Yakoub
Communications Manager
Afram Yakoub