2024-03-13 14:13Pressmeddelande

Nytt rekord för svensk läkemedelsexport

Svenska flaggan och läkemedelSvensk läkemedelsexport slår nya rekord

Den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån för 2023 visar på en fortsatt positiv trend med ökande exportvärden för life science-branschen. 

Exporten av läkemedel nådde en toppnotering på 152,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,3 procent av Sveriges totala exportvärde, och en nästan 10-procentig ökning sedan 2022. Den svenska läkemedelsexporten har en växande betydelse för ekonomin och är idag betydligt större än exempelvis exporten av järn och stål. 

Statistiken pekar även på att den svenska life science-branschen befäster sin position som en betydande aktör på den globala marknaden, både avseende den innovation som sker här och den export av högkvalitativa produkter den genererar. 

Efterfrågan på svenska läkemedelsprodukter är stark internationellt och tillväxten inom läkemedelsexporten är ett resultat av branschens fortsatta satsningar på innovation och kvalitet, vilket har resulterat i produkter som uppskattas och efterfrågas globalt.

Det ökande exportvärdet för svenska läkemedel understryker branschens betydelse för den nationella ekonomin. Exportframgångarna bidrar till att stärka Sveriges position som en ledande aktör inom life science och ger positiva effekter för både branschen och landets ekonomi.

Med fortsatt fokus på innovation, kvalitet och globalt samarbete förväntas den svenska läkemedelsexporten att fortsätta sin positiva utveckling. Detta ger inte bara möjligheter för branschen att växa och utvecklas, utan även för Sverige att fortsätta att spela en framträdande roll inom den globala life science-sektorn.


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Afram Yakoub
Communications Manager
Afram Yakoub