2024-01-30 07:52Pressmeddelande

Ny undersökning av Sveriges life science bransch släppt

Life Science Barometer 2024Life Science Barometer 2024

Den 30 januari 2024 lanserar SwedenBIO rapporten The Life Science Barometer 2024 - A snapshot of the Swedish Life Science industry. Rapporten bygger på en omfattande enkätundersökningen av branschen. 

The Life Science Barometer är en årlig undersökning producerad av SwedenBIO, branschföreningen för life science- bolag, i syfte att ta temperaturen på branschen. Rekordmånga bolag från hela landet har deltagit i årets undersökning vilket gör rapporten till den mest omfattande i Sverige hittills.  

Undersökningen bekräftar vikten av att Sverige har hela värdekedjan i utveckling av life science-produkter etablerad och tillgänglig inom landet, från grundforskning inom akademin, kommersiell forskning och utveckling hos företagen, till kliniska prövningar inom sjukvården och läkemedelsproduktion i världsklass.  

"Barometern fungerar som ett smörgåsbord av data, grafer och siffror, som inbjuder till diskussioner, reflektioner och vidare analyser. Den kompletterar hårda fakta och branschstatistik om läget inom life science-industrin och erbjuder en ögonblicksbild av dess optimism, oro och trender", säger Dr Maja Neiman, SwedenBIO:s science director som lett datainsamlingen och produktionen av rapporten.     

Barometern erbjuder unika insikter som inte finns i existerande statisk genom att vara en kvalitativ undersökning med färsk data från 200 svenska bolagsledare som har svarat på enkäten.  
 

Nyckeltal ur rapporten 

  • Medtech utgör det största segmentet med 61% av totalt 4000 bolag inom branschen. 

  • Forskning och utveckling är den främsta aktiviteten bland små och medelstora bolag. 

  • En majoritet av bolagen är privatägda. 

  • Finansiering utgör det största orosmolnet för bolagen.  
     

Rapportlansering den 30 januari 

Klockan 09:00 den 30 januari 2024 lanseras rapporten. The Life Science Barometer 2024 - A snapshot of the Swedish life science industry, finns då att ladda ned på: www.swedenbio.se/reports 

Rapporten är producerad av SwedenBIO, branschorganisationen för Sveriges life science-industri, i samarbete med Medicon Village Innovation, Sahlgrenska Science Park, Stockholm Science City Foundation, STUNS Life Science och Citeline. 

För media
Kontakta Afram Yakoub, Communications Manager på SwedenBIO, för frågor: afram.yakoub@swedenbio.se. Maja Neiman, rapportredaktör och Science Director på SwedenBIO, är tillgänglig för intervjuer.    


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Jessica Martinsson
CEO & Director General
Jessica Martinsson
Afram Yakoub
Communications Manager
Afram Yakoub