2022-06-01 04:15Pressmeddelande

Folkhögskolorna är en viktig pusselbit för att lösa hållbarhetsutmaningarna

Ett kollage på en kvinna, en bild på träd och en man. Annica Wallenborg, Verksamhetschef Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Olle Westberg, Generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation .

Folkhögskolorna agerar för den brådskande omställningen till ett mer hållbart samhälle utifrån Agenda 2030 och FN:s globala mål. Ett verkningsfullt sätt att uppnå målen inom Agenda 2030 och för att klara av klimatutmaningen vore att staten stärker stödet till de folkbildningsinsatser som tidigare föreslagits för att uppnå de globala målen.

I dagarna anordnas Stockholm+50. Ett viktigt möte med syfte att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. På många folkhögskolor anordnas i relation till Stockholm+50 mötesplatser kring den viktiga frågan hållbar konsumtion och produktion, Agenda 2030s mål 12. 

 

Folkhögskolorna är nav för omställning  

På de 155 folkhögskolorna pågår ett aktivt arbete för omställningen till en mer hållbar värld, och för ett förverkligande av de globala målen. Det sker genom kunskapshöjande aktiviteter, kurser och strategiskt arbete på alla nivåer.Det sker också genom omställning i kök och fastigheter till mer ekologisk kost, solpaneler och hållbara material.  

Folkhögskolorna arbetar också med Agenda 2030-utmaningarna tillsammans med ett brett nätverk av partners i hela världen, både genom globala vuxenutbildningsorganisationer och genom skolornas egna samarbeten i 40 länder.  

 

Visa väg för delaktighet i omställning 

Klimatkrisen och de nya hoten mot det öppna demokratiska samhället kräver nya gemensamma insatser från samhället. Mandatperioden 2022–2026 kommer att bli avgörande för Sveriges möjligheter att nå Agenda 2030-målen, och för möjligheten att minska vår klimatpåverkan. En stor del av svenska folket har fortfarande låg kunskap om Agenda 2030 och vilka insatser som behöver göras för den nödvändiga omställningen. Det visar att vi har ett stort folkbildningsarbete att göra för att ingen ska lämnas utanför. Vi behöver höja kunskapen och också visa på vägar för människor att kunna vara en aktiv del i omställningen.   

Den folkbildningskampanjkring Agenda 2030 och det gemensamma arbetet för en hållbar framtid som Agenda 2030-delegationen tidigare föreslog bör därför återupptas och realiseras. Folkhögskolorna vill och kan ta en aktiv roll i detta, på lokal, regional och nationell nivå. 

 

Stödet till folkbildningsinsatser behöver öka

För att visa hur folkhögskolorna har tagit sig an Agenda 2030 har vi tagit fram en film där 17 folkhögskolor illustrerar var och ett av de globala målen. Resultatet är allt ifrån hållbara städer i keramik, besök hos Fiskevårdslinjen och en tur till Tanzania – 17 olika sätt att inspireras av folkhögskolornas arbete med de globala målen.  

För att folkhögskolorna ska kunna fortsätta att utveckla sitt arbete med Agenda 2030 behöver stödet till de folkbildningsinsatserna stärkas. Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Sveriges folkhögskolor