2022-04-07 09:46Pressmeddelande

Folkhögskolan är en del av lösningen för utrikes födda kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten överlämnade igår en rapport till regeringen om hur utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden kan öka. Eftersom folkhögskolan har visat sig fungera bra för kvinnor med utländsk bakgrund är det tydligt att folkhögskolan kan vara en del av lösningen.

– Folkhögskolan är en framgångsrik utbildningsform för kvinnor med utländsk bakgrund. Vi välkomnar därför Jämställdhetsmyndighetens förslag om samverkan och deltar gärna i en sådan där vi kan dela med oss av framgångsfaktorer, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Samverkan med skolnära myndigheter

Jämställdhetsmyndighetens rapport till regeringen innehåller förslag om samverkan mellan bland andra Arbetsförmedlingen och olika skolnära myndigheter. Då utbildningsformen folkhögskola har visat sig fungera bra för kvinnor med utländsk bakgrund är det tydligt att folkhögskolan kan vara en del av lösningen på den utmaning även regeringen och Jämställdhetsmyndigheten ser.

– Vi ser gärna att folkhögskolorna får möjlighet att ta emot fler deltagare, vi har ju visat att vi gör skillnad och landets folkhögskolor är redo att fortsätta stärka utrikes födda kvinnor, säger Olle Westberg.

75 procent läser vidare

Av de som läser vidare på högskola efter allmän kurs på folkhögskola är andelen kvinnor med utländsk bakgrund den största - 75 procent av denna grupp studerar vidare enligt SCBs ”Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan".  

Andelen kvinnor med utländsk bakgrund som läser vidare på högskola ökar dessutom över tid. Enligt SCB en ”anmärkningsvärd förändring”. Detta visar att folkhögskolan är en viktig aktör i sammanhanget.

Till SCB.se ”Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan" (nytt fönster) >

Till regeringen.se "Jämställdhetsmyndigheten överlämnar rapport om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden"  (nytt fönster) >Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Olle Westberg
Generalsekreterare
Olle Westberg
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO