2018-12-09 21:46Pressmeddelanden

Unik studie jämför effekten för content marketing mot vanliga annonser

Vill du få målgruppen att minnas avsändaren, då kan vanliga annonser vara att föredra, men vill du uppfattas relevant och stärka intentionen hos målgruppen att agera på budskapet, ja då kan content marketing-annonser vara det bästa valet. Det är några av slutsatserna från den största svenska jämförelse-studien av hur de två annonstyperna presterar i tryckta tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter gav RAM (Research and Analysis of Media AB) i uppdrag att analysera hur traditionella annonser står sig mot content marketing-annonser (advertorials, native advertising och partner promotion) i tryckta tidskrifter. Undersökningen är baserad på 672 enskilda effektmätningar av content marketing i svenska tidskrifter under perioden 2016-2018.

Jämförelsen är baserad på 3 239 effektmätningar av helsidesannonser i tryckta tidskrifter i Sverige under samma tidsperiod. Totalt handlar det om drygt 1,5 miljoner intervjuer av läsare. Syftet med undersökningen är att i första hand beskriva eventuella skillnader. Det fanns ingen specifik tes bakom studien.

De 5 viktigaste slutsatserna

Vanliga annonser fungerar generellt bra, men det finns områden där content marketing-annonser presterar bättre. Skillnaderna är inte enorma när man tittar på genomsnittet, men i vissa branscher och när det gäller annonsering för en viss typ av produkter eller tjänster kan resultatet variera stort mellan content marketing-annonser och vanliga annonser.

• Vanliga annonser ger generellt högre effekt på hur väl mottagaren minns annonsbudskapet
• Content marketing-annonser slår vanliga annonser i kommunikationskvalitet och uppfattas som mer relevanta för mottagarna.
• Det är svårare att avkoda content marketing-annonser för betraktaren jämfört med vanliga annonser, det vill säga att urskilja avsändaren.
• Content marketing-annonser fungerar mer imagebyggande för varumärket jämfört med vanliga annonser.
• Intentionen att agera på budskapet är högre för content marketing-annonser.

– För vår bransch är det viktigt att kunna ge välgrundade råd till annonsörer och samarbetspartners. Undersökningen från RAM är inte gjord för att driva en agenda eller en färdig tes om vad som presterar bäst när det gäller reklameffekt. Det blir tydligt att både traditionella annonser och content marketing-annonser fungerar bra generellt men där olika syften, branscher och sammanhang får respektive annonstyp att fungera bäst, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

– Jag vågar påstå att den här studien är unik i dess omfattning både i Sverige och kanske hela världen. Den bygger på stora mängder data insamlat från ett 70-tal tidskrifter under en längre period, säger Fredrik Åberg, Head of Sales, RAM Sweden.

Se bifogad fil för hela rapporten, eller följ direktlänk till pdf-filen.Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 340 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Head of Sales, RAM Sweden
Fredrik Åberg