2022-02-02 09:24Pressmeddelanden

Sveriges Tidskrifter välkomnar det nya förslaget gällande en skärpt syn på brott mot journalister

Idag den 2 februari presenterades betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (2022:29)”. Justieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter tog emot den särskild utredaren tillika hovrättsrådet Anne Rapps betänkade. 

Betänkandet innehåller ett förslag till förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik. Straffskärpningen ska gälla vid brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.

Sveriges Tidskrifter välkomnar förslaget, som är ett mycket viktigt steg för att stävja hot och hat mot journalister och det hot mot den fria åsiktstbildningen och demokratin som det utgör.   

– Det är utmärkt att utredaren föreslår en skärpningsgrund för hot mot journalister och ser det som ett allvarligt brott mot demokratin. Vi har från mediebranschens sida drivit detta under lång tid och det känns som en stor framgång att den statliga utredningen nu lyssnat in vår oro för den fria journalistikens möjligheter. Nu ser vi fram emot att regeringen gör verkstad av utredarens förslag, säger Helle Klein, ordförande för Sveriges Tidskrifter.


Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Med våra ca 380 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet.


Kontaktpersoner

Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld