2020-09-22 09:16Pressmeddelanden

Sveriges Tidskrifter förnyar strategin och vill byta namn

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter och Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter samt vd och chefredaktör för Dagens Arbete.Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter och Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter samt vd och chefredaktör för Dagens Arbete.

Branschorganisationen Sveriges Tidskrifter vill både genom sitt erbjudande och i sitt namn spegla sina medlemmars verklighet på ett bättre sätt. Därför uppdaterar vi vår strategi och föreslår ett namnbyte.

Mediebranschen förändras konstant och idag arbetar de flesta medieföretag och publicister kanalöverskridande. Genom format som pappersmagasin, sajter, sociala medier, poddar, event och medlemstjänster når tidskriftsbranschens fördjupade ämnesjournalistik sina läsare, tittare och lyssnare. För Sveriges Tidskrifter har det länge inneburit att man fokuserar på innehållet snarare än på kanalen eller plattformen. På affärsmöjligheter, redaktionell utveckling och varumärken snarare än om något görs för print eller webb. 

– Vi vill tydliggöra tidskriftsbranschens ständiga förändring i vårt erbjudande till våra medlemmar och bättre spegla den verklighet som de befinner sig i. Därför har vi under våren 2020 genomfört ett strategiarbete med syfte att utveckla vår roll och vårt erbjudande. Som ett resultat av den uppdaterade strategin föreslås även ett namnbyte, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

Förslaget på nytt namn som medlemmarna ska ta ställning till är Sveriges Publicister. Den uppdaterade strategin innehåller flera nyheter, till exempel lanseringen av en certifiering för ansvariga utgivare, ett mentorskapsprogram, exklusiva nätverk, satsningar på kompetensutveckling och en mer offensiv strategi för opinionsbildning och lobbying för att tydligare positionera organisationens medlemmar gentemot politiker och beslutsfattare.

– Jag är glad över att en enhällig styrelse antog den nya framtidsstrategin och som en konsekvens vill byta namn till Sveriges Publicister. Namnet speglar hur vår bransch ser ut idag och vilken roll våra medlemmar spelar i samhället. Våra medlemmar har en demokratibärande funktion och finns i en mängd kanaler. Som organisation ska vi fortsätta stötta och guida våra medlemmar i till exempel pressetiska frågor och affärsutveckling, säger Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter samt vd och chefredaktör för Dagens Arbete. 

Den extrainsatta stämman genomförs den 6 oktober och förutsatt att medlemmarna är positiva till förändringen planeras ett namnbyte för organisationen till den 1 december.

Vid frågor, kontakta Kerstin Neld eller Helle Klein via kontaktuppgifterna nedan.Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

Med våra ca 350 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Helle Klein
Ordförande
Helle Klein
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter