2022-04-07 07:58Pressmeddelanden

Omsättningen ökar i tidskriftsbranschen

För sjätte året i rad har Sveriges Tidskrifter givit IRM i uppdrag att kartlägga tidskriftsbranschens omsättningsutveckling. Årets branschrapport – Tidskriftsbranschen i siffror - visar en ökning med 4 procent för den totala omsättningen. Tidskriftsbranschen omsatte nästan 6,9 miljarder under 2021.

I årets rapport syns en positiv utveckling för annonsintäkterna som ökar med hela 13,6 procent.

–För första gången på tolv år ökar de totala annonsintäkterna i vår bransch. De digitala annonsintäkterna har varit drivande för tillväxten och utgör nu nästan hälften av branschens totala annonsintäkter. Det är glädjande att det som driver på utvecklingen är de digitala intäkterna, både ökande annonsintäkter och en liten ökning av de digitala läsarintäkterna, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

I rapporten finns fördjupad statistik och resonemang. Här nedan följer en summering ur rapporten.

Tidskriftsbranschens ekonomi
Samlat omsatte branschen 6,9 miljarder kr under 2021 vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2020. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsare, reklam och övrigt.

Läsarintäkter är branschens viktigaste intäktskälla och visade en fortsatt stabil utveckling under 2021. Varje hushåll lägger i snitt omkring 720 kr på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
Annonsintäkterna ökade med 13,6 procent under 2021. Det är första gången sedan 2012 som de samlade annonsintäkterna visar en positiv utveckling. Det är de digitala annonsintäkterna som driver tillväxten.
Branschens övriga intäkter fortsätter minska men den största minskningen ​skedde under pandemiåret 2020.

Branschens sammansättning
I Sverige finns ca 4 250 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden. Under 2021 fanns det uppskattningsvis 4 100 anställda i tidskriftsbranschen, utav dessa estimeras 57 procent eller 2 300 personer vara journalister.


Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Med våra ca 380 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet.


Kontaktpersoner

Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter