2018-05-03 08:20Pressmeddelanden

Färska siffror: Så går tidskriftsbranschen

För andra året i rad har Sveriges Tidskrifter genomfört sin undersökning av tidskriftsbranschens intäkter. Vi har fortsatt mäta trender och förflyttningar inom branschen och hur balansen mellan intäktskällor, kanaler och kategorier förändras.

Resultatet 2018 – snabbsummering

I Sverige finns ca 4500 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden. 

  • Den vanligaste typen av tidskrift är medlemstidningar som riktar sig till privatpersoner, det syns också när man delar upp titlarna per ämne då hela 30 procent handlar om olika typer av hobbys och fritidsintressen.
  • Innehållet är tillgängligt via en mängd olika format och kanaler. I särklass vanligast är att man har en tryckt utgåva som distribueras per post till läsaren, näst vanligast är att man sprider innehåll via sociala nätverk.

Samlat omsatte branschen 8,02 miljarder kr under 2017 vilket är en tillbakagång om ca 1,5 procent jämfört med 2016.

  • Övriga intäkter, för verksamheter såsom e-handel och events, ser en positiv utveckling (ökar med 7% sedan 2017) men den väger ännu inte upp tillbakagångar inom läsar- och reklamintäkter.
  • Läsarintäkter är branschens viktigaste intäktskälla. Varje hushåll lägger i snitt omkring 900 kr på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
  • Reklamintäkterna fortsatte att minska under 2017 om än lite mindre än under 2016.

Kontakta Sveriges Tidskrifter för den fullständiga rapporten med trender och data kring till exempel native advertising, reklamintäkternas utveckling i print vs digitalt senaste 10 åren, trendspaningar från branschprofiler och mycket mera.

Kerstin Neld, vd. kerstin.neld@sverigestidskrifter.se
Fredrik Wass, omvärldsbevakare. fredrik.wass@sverigestidskrifter.se

Kommentarer:
– Kortfattat kan man beskriva årets resultat som “mer av samma” och med en liten minskning (1,5 procent) av branschens omsättning totalt. Men bakom kulisserna sker stora förändringar. Övriga intäkter för tidskrifterna från till exempel utbildningar, event och e-handel ökade med 7 procent och där ryms även nykomlingar som native advertising som enskilt ökade med 100 procent jämfört med året innan, säger Fredrik Wass, omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter.

– Hälften av branschens omsättning kommer från medlemstidskrifter och deras utveckling påverkas även av faktorer som föreningsengagemang i samhället i stort samt människors tro på journalistiken och den redaktionella metoden som verktyg för att granska och bevaka ett ämnesområde, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

– Satsningar på Influencer marketing genom att knyta till sig till exempel bloggare, youtubers och instagrammare är något som än så länge märks främst hos de större förlagen, men konsekvensen blir en osentimental syn på vad som egentligen är en tidskrift, säger Fredrik Wass.

– Det handlar inte om att ställa kanaler och intäktskällor mot varandra. Snarare har många aktörer i vår bransch insett vinsterna av att erbjuda ännu fler kontaktytor mot målgrupperna och stärka deras relationer med tidskrifterna. Då blir en stark printaffär fortfarande lika viktig som en ny intäktsmöjlighet via e-handel eller native, men med varumärket och relationen till användaren, läsaren, lyssnaren eller tittaren i fokus, säger Kerstin Neld.


Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 340 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Fredrik Wass
Omvärldsbevakare
Fredrik Wass
Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter