2022-06-27 09:48Pressmeddelanden

”En förlegad syn på tidskrifter”

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter och Helle Klein, ordförande Sveriges Tidskrifter samt vd och chefredaktör Dagens Arbete. (Foto Helle Klein: Göran Segeholm.)Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter och Helle Klein, ordförande Sveriges Tidskrifter samt vd och chefredaktör Dagens Arbete. (Foto Helle Klein: Göran Segeholm.)

- Vi hänvisas till kulturstöd, inte mediestöd - det är en så förlegad syn på vad tidskrifter är att det i det närmaste är en krigsförklaring mot oss. Att säga att tidskriftsbranschen är specialiserade mot exempelvis kulturmaterial eller förströelse visar att mediestödsutredningen missar en mängd samhällsviktig nyhetsjournalistik i sitt uppdrag. Det kan inte ses som godkänt. Vill man främja det demokratiska samhället så är det dags att istället införa ett ”vita ämnesfläckar-stöd” för att premiera all viktig journalistik med demokratisk bäring som inte görs inom ramen för dagspressen, säger Helle Klein, ordförande för Sveriges Tidskrifter.

Mats Svegfors har haft i uppdrag att föreslå hur mediestödet ska anpassas till det nya medielandskapet. Ett modernt mediestöd borde ta hänsyn till den roll som tidskriftsjournalistiken har idag. Därför begärde Sveriges Tidskrifter att definitionen för ”ett allmän nyhetsmedium” också skulle inkludera djup i nyhetsbevakningen. Vi beklagar att utredaren inte tagit hänsyn till detta.

– Det blir nu oerhört viktigt att den särskilda tidskriftsutredning som Svegfors föreslår kommer i gång direkt, och att fokus där ligger på det faktum att tidskrifter och dagspress ingår i samma ekosystem. Tidskrifter har tagit över stora delar av den fördjupande samhällsjournalistik som dagstidningarna tidigare bedrev, och ger man inget stöd till detta riskeras just de värden som utredningen haft i uppdrag att försvara. Under presskonferensen beskrev Svegfors att hans föreslagna modell har möjlighet att ”leva rätt länge”, vi menar tvärt om att mediestödet i denna form snabbt kommer minska i relevans, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

 Läsare och användare gör inte skillnad på om de tar del av samhällsnyhetsjournalistik i en dagstidning eller i en tidskrift. Gränserna har sedan länge suddats ut. Sveriges Tidskrifter anser att det hade varit betydligt bättre om det journalistiska innehållet, och inte formatet eller organisationen, varit utgångspunkten för stödet.

– Att i praktiken i förväg bestämma vilka företag som ska få stödet på det sätt som nu föreslås, är inte en rimlig ordning för ett land som säger sig vilja främja journalistisk mångfald och värna yttrandefriheten. Vi hoppas att Kulturministern tar tillfället i akt att visa vägen framåt, och inte bara nöjer sig med att en del av mediebranschen utretts, säger Helle Klein, ordförande Sveriges Tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter hade gärna sett ett förslag om att införa nollmoms för alla tidningar. Vi delar Finansdepartementets syn att nollmoms är en komplex fråga och att ett införande enbart för dagspressen skulle ha blivit förödande ur ett konkurrensperspektiv. 


Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Med våra ca 380 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet.


Kontaktpersoner

Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter