Pressrum


Med våra ca 360 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Nomineringsmedalj Tidskriftspriset 2019

Nomineringsmedalj Tidskriftspriset 2019.png

Nomineringsmedalj Tidskriftspriset 2019
File type:image
License:Media use
Size:7808kb