2018-03-26 14:13Debatt

Rektorer – prioritera era elevers arbetsmiljö

På en arbetsplats för vuxna skulle en bristande arbetsmiljö aldrig tillåtas, än mindre utan skyddsombud. I Sverige har vi skolplikt, vilket betyder att alla Sveriges unga är skyldiga att gå till skolan. Då ska eleverna kunna räkna med att deras arbetsmiljö är trygg, skriver Erik Nordlund, ordförande Sveriges Elevråd, och Alban Kjellgren Axlund, vice ordförande Sveriges Elevråd.

Arbetsmiljön är avgörande för en elevs välmående och lärande. Sveriges Elevråd uppmanar nu landets rektorer att se till att det finns utbildade elevskyddsombud på varje skola.

I Sverige går runt 1 000 000 elever i grundskolan. Den enskilt största delen av elevers vakna tid går till skolan. Innanför klassrummets fyra väggar, runt skolmatsalsbordet och på skolgården sker livets kanske viktigaste utveckling. Därför är det viktigt att elever får vara med och säkerställa och utveckla kvalitén i skolmiljön genom elevskyddsombud.

Alla skolor bör enligt lag ha flera elevskyddsombud. Dessa väljs av eleverna, för eleverna. Skyddsombuden har rätt till utbildning och avsatt tid för arbetet, för att kunna säkerställa och utveckla arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats. Tyvärr saknas elevskyddsombud på många skolor, och de som finns får ofta inte den utbildning eller avsatta tid som krävs. Enligt en undersökning av Sveriges Elevråd saknas elevskyddsombud på nio av tio skolor i Sverige, trots att skolledningen enligt lag aktivt ska uppmana eleverna att utse ombud.

På en arbetsplats för vuxna skulle en bristande arbetsmiljö aldrig tillåtas, än mindre utan skyddsombud. I Sverige har vi skolplikt, vilket betyder att alla Sveriges unga är skyldiga att gå till skolan. Då ska eleverna kunna räkna med att deras arbetsmiljö är trygg.

En bra skol- och arbetsmiljö är en avgörande del i att möjliggöra en god utveckling för elever. Det handlar om både sociala och fysiska faktorer; om att se till att mobbning inte sker, att alla känner sig trygga i skolan och att ingen har en klump i magen under skoltiden, men även att skolmaten är nyttig, att ljudnivån inte är för hög och att det finns tillräckligt många toaletter. Hur arbetsmiljön ser ut är otroligt betydelsefull för att skapa utbildade och välmående elever.

Varje skattekrona som går åt till skolan ska syfta till att utbilda och hjälpa elever på bästa möjliga sätt. Elevskyddsombuden ser till att den miljö där pengar omsätts till kunskap är den allra bästa möjliga för att få valuta för pengarna. Om det saknas elevskyddsombud riskerar eleverna att lyckas sämre. Det finns även risk att investeringar i skolan blir missriktade och därmed inte fyller sin funktion.

Arbetsmiljölagen är glasklar. Skolorna har enligt lagen ansvar att se till att elevskyddsombud finns, att de får utbildning och att de får avsatt tid för detta. I 6 kap. 18§ i Arbetsmiljölagen (1977:1166) framgår att ”Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget”. Sveriges Elevråd arbetar varje dag med att den lagen ska följas. Vi engagerar elevråd runt om i Sverige och håller just nu en utbildningsturné för elevskyddsombud.

I vårt arbete ser vi att elevskyddsombudens arbete gör skillnad. När skolledningen erbjuder bättre förutsättningar, blir ombudens arbete möjligt. Skoltiden är allt för viktig för att inte prioritera arbetsmiljön. Vi uppmanar därför landets rektorer att se till att lagen följs, för alla elevers bästa.

Erik Nordlund, ordförande Sveriges Elevråd
Alban Kjellgren Axlund, vice ordförande Sveriges Elevråd

Texten är tidigare publicerad i tidningen Metro


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.