Pressrum


Här hittar du våra nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar

Sveriges Elevråd i media

Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation på grundskolan. Vi ansluter 64 elevråd och strax över 11 000 elever på olika platser runt om i landet. Varje dag stärker vi våra medlemmar genom bland annat support, material och utbildningar. Därutöver lyfter vi grundskoleelevers röster gentemot media och beslutsfattare.

Kontaktpersoner

Sveriges Elevråd