Finalister Årets Stadskärna 2023

Svenska Stadskärnor har delat ut den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna sedan 1995 till den stad som under de närmaste föregående åren gjort störst förflyttning i sin utveckling av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med förflyttning menas att det finns ett flertal mätbara resultat. Årets tre finalister är Sundsvall, Södertälje och Malmö. Alla tre städerna arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en levande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna.