SVENSKA STADSKÄRNOR


Nyheter & Press

Pressmeddelanden

Svenska Stadskärnor på FaceBook

Följ @svenskastadskärnor på Twitter

Om Svenska Stadskärnor

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Om oss i media

Kontaktpersoner

Björn Bergman
VD
Björn Bergman
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
Inger Alfredsson
Erika Braun
Kommunikatör
Erika Braun