Ingen puls utan din del 2

INGEN PULS UTAN DIN är en nationell kampanj vars syfte är att är att medvetandegöra konsumenter om vilket ansvar och påverkan invånare och besökare har på våra stadskärnor. Det är mer än bara konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. Det handlar även om utbudet och platsen som sådan som gör våra stadskärnor levande och välbesökta. Varje individ bidrar genom sitt besök. Folk drar folk och en välbesökt plats upplevs även som trygg. 46 städer runt om i Sverige står bakom kampanjen som lanseras den 9 juni 2022