Sweden Urban Arena 9 nov 2021

En digital internationell konferens med Dr Richard Florida som huvudtalare för konferensens tema Recover, Restart and Rebuild – Moving Forward