2020-03-18 12:36Pressmeddelande

Utnämningen av Årets Stadskärna flyttas fram till 2021

I det akuta läge som drabbar hela Sverige har Svenska Stadskärnor beslutat att inte utse Årets Stadskärna i år samt att ställa in årskonferensen som var planerad till Östersund den 27-28 maj. 

– Vi har avvaktat med besluten in i det längsta, eftersom vi vet att detta är viktiga milstolpar i våra medlemmars arbeten, säger Björn Bergman.

I år skulle den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna delats ut för 26:e gången. Med tanke på den situation vi befinner oss i, där både städer, kommuner och näringslivet måste fokusera på akuta insatser under en längre tid, blir det inte rättvisande att genomföra Årets Stadskärna i år. De städer som har skickat in sin ansökan har blivit informerade och är införstådda med de premisser på vilka beslutet har fattats. De städer som berörs kommer att få sin ansökan överflyttade till 2021.

– Det är väldigt tråkigt att behöva meddela detta, då vi vet hur många som är involverade och hur hårt städerna har jobbat under flera år för att bli nominerade, säger Björn Bergman.

Svenska Stadskärnor meddelar samtidigt att man beslutat att ställa in sin årskonferens i maj. Konferensen skulle samla över 400 deltagare från hela Sverige. Konferensen kommer istället att genomföras den 26-27 maj 2021 och värdstaden Östersund kvarstår. Fokus lägger vi nu istället på att stötta våra medlemmar i att hålla igång våra livfulla platser och städer, avslutar Björn Bergman.


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.