2019-03-15 15:18Pressmeddelande

Tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag – en prioriterad kommunfråga

null

Allt fler kommuner satsar på tryggare och säkrare kvällsupplevelser. Det skapar tillväxt och utveckling för en socialt hållbar stad. Purple Flag är en kvalitetscertifiering, med syfte att lyfta fram och synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med utveckling av kvällsekonomin. Den lila flaggan är symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet även under kvälls- och nattimmarna. På måndag 18 mars får Helsingborg, korad till Årets Purple Flag stad 2018, besök av 30-talet deltagare från olika kommuner och företag för att få tips på hur man kan arbeta tillsammans för bättre och tryggare kvällsupplevelser.

De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan Polis, nattvandrare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

I Helsingborg har man tagit Purple Flag till en ny nivå. Man var först i Sverige med att certifiera två områden och nu jobbar manmed sitt tredje område, denna gång på Söder. Helsingborg blev Årets Purple Flag-stad förra året. En av anledningarna var upplägget och organisationen kring arbetet som möjliggjorde både ett bra resultat, men också att man lyfte in arbetet i de kommunala styrdokumenten. Detta gjorde att både det offentliga och de privata aktörerna arbetar utifrån samma målbild. Det har gett resultat som är till gagn för staden och inte minst för Helsingborgs invånare och besökare.

Bättre kvällsupplevelse handlar om att sammankoppla dag- med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin. Svenska Stadskärnor erbjuder sina medlemmar process-verktyget sedan 2015 och för varje år ökar intresset, vilket visar att metoden behövs och fungerar.

PROGRAM

10:00-11:45 Presentationer Helsingborg C och Maria Torg, Stadsbyggnadshuset

11:45-12:30 Stadsvandring i Purple Flag område 1 och 2, Mariatorg samt Helsingborg C

13:30-14:30 Stadsvandring i Purple Flag område 3, Söder

14:30-15:15 Presentationer om Söder på Kulturhotellet

Fakta:

Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Idén kommer från England och sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört processen. I dagsläget finns ca ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige.

För att bli certifierad enligt Purple Flag kriterier måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt. Inom varje fokusområde ryms en mängd åtgärder som behöver organiseras, finansieras och åtgärdas.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag,

Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling, 072-536 06 19

För mer information:

Tomas Kruth, processledare Purple Flag, Svenska Stadskärnor

och expert inom stadsutveckling

tomas.kruth@svenskastadskarnor.se 0725-36 06 19

Hanna Candell, vd Helsingborg City

hanna.candell@helsingborg.se 0768-36 12 80 

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB