2019-06-17 16:02Pressmeddelande

Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan!

null

Det har sannolikt varit svårt att undgå all diskussion om stadens utveckling som hittills präglat 2019. Orosmolnen har hopat sig och tongångarna är delvis dystra. Visst finns det problem, men det är ju lösningarna vi alla söker! I ”Spaning om stadens utveckling 2019” ger 12 personer, aktiva inom forskning om och utveckling av städer, tänkbara lösningar för staden och dess framtida utveckling. De ingår i Svenska Stadskärnors Forskningsråd och utifrån sin olika kompetensområden, fångar de stadsutvecklingsfrågornas mångfacetterade perspektiv på ett tvärvetenskapligt sätt.

– Det saknas forskning om stadsutveckling, vilket kan beror på just dess komplexa karaktär, som innefattar många olika områden. Det kan också vara anledningen till att Sverige inte har formulerat någon heltäckande stadspolitik och vision för hur vi vill att våra städer och orter ska utvecklas, menar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

Stadskärnans renässans – en ny glansperiod?

Våra centrum har överlevt många förändringar och fortsätter vara viktiga för alla. I en digital omställning kommer utbudet och kraven att ändras. På vilket sätt vet vi inte, däremot är vi övertygade om att centrum kommer att fortsätta vara stadens skyltfönster och profilskapare. Forskarnas och analytikernas spaningar tyder på att vi är på väg mot en ny storhetstid för stadskärnor! Viktigast av allt är att vi håller samtalet levande för att ta oss an de utmaningar som staden står inför.

Syftet med Forskningsrådet är att bidra till en ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och då särskilt stadskärnor. I Spaning om stadens utveckling 2019, finns förklaringar, möjliga lösningar och framförallt kunskap och inspiration att hämta. Skriften har fyra huvudrubriker – relationen mellan stad och region, stadens utveckling, stadens utmaningar kring mobilitet och transport samt stadens innehåll. Den finns tillgänglig för nedladdning på https://www.svenskastadskarnor.se/publikationer/.

Forskningsrådets medlemmar och texter

Johan Anselmsson, Associate Professor Ekonomihögskolan Lund Stadskärnans nya varumärkesstrategi? – ”Platsen för medborgare med kulturellt och ekonomiskt kapital” 

Rudolf Antoni, Fil Kand i media och kommunikation, analytiker Den långa svansen kommer till stan

Fredrik Bergström, Ek Dr Nationalekonomi, Affärsområdeschef WSP, Analys & strategi – Det är i staden det händer

Karin Book, Fil Dr kulturgeografi Malmö Universitet – Aktiva mellanrum gör staden intressant

Alexander Ståhle, Tekn Dr stadsbyggnad, Fil Dr urban design, vd Spacescape – Den självkörande staden

Malin Lindberg, Professor Luleå Tekniska Universitet, Innovation och organisation – På spaning efter platsinnovativa stadskärnor

Oana Mihaescu, Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research – Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan

Lena Smidfelt Rosqvist, Fil Dr, forskningschef, Trivector Traffic – Staden som dröm för den hållbara mobilisten

Ola Thufvesson, Fil Dr samhällsgeografi, Universitetslektor Lunds universitet – Stadskärnan – en historisk spaning & Stadskärnan utan butiker – normaltillståndets återkomst?

Mia Wahlström, Tekn Dr Urbana och regionala studier, Senior Konsult Tyréns – Sökandet efter stadens själ

Joakim Wernberg, Fil Dr i ekonomisk geografi, forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum
Från smarta till levande städer

Martin Öberg, Fil Dr företagsekonomi marknadsföring, universitetslektor Göteborgs universitet – Stades bottenvåningar

För ytterligare information:

Martin Öbergmartin.oberg@handels.gu.se  031 786 1558

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor  bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se  070-223 86 24

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 115 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB