2018-10-23 10:21Pressmeddelande

Städerna som bestämt sig för att satsa på tryggare och säkrare kvällsupplevelser med Purple Flag-metoden

null

Falkenberg, Nyköping, Kristianstad, Ludvika, Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen i Göteborg uppfyller kriterierna för att bli Purple Flag-certifierade. Falun, Haninge, Helsingborg, Linköping, Ludvika och Trollhättan har fått sina Purple Flag-certifikat förnyade. Samtliga 11 Purple Flag-områden visar tydliga resultat på att samverkan fungerar när man enas kring gemensamma målbilder. Engagemanget hos alla är stort och resan har bara börjat – det är de alla eniga om!

För att bli certifierad enligt Purple Flag kriterier måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt. Inom varje fokusområde ryms en mängd åtgärder som behöver organiseras, finansieras och åtgärdas. Det handlar om skyltprogram, belysning, renhållning, bevakning, upplevelser, jämställdhet, utsmyckning, gestaltning och samverkan med tydliga ansvarsområden. Med Purple Flags metodik blir det lättare att enas och missförstånden minskar. När alla förstår vad man ska göra och varför då ökar också engagemanget.

– De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan Polis, nattvandrare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

Fakta:

Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Idén kommer från England och sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört processen. I dagsläget finns ca ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag,

Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling, 072-536 06 19

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar 202 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 130 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB