2020-05-25 14:10Pressmeddelande

Per Eriksson ny ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse

Per Eriksson, Senior Advisor, City i SamverkanPer Eriksson, Senior Advisor, City i Samverkan

Den 26 maj genomförde Svenska Stadskärnor sin bolags- och föreningsstämma digitalt. Till ny styrelseordförande valdes Per Eriksson, tidigare vd och numera Senior Advisor på City i Samverkan i Stockholm, som efterträdde Paul Lindvall. Per Eriksson har tidigare suttit som ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse och har en gedigen kunskap och erfarenhet av stads- och platsutveckling.

Invalda på ett år är Susanne Ytterholm, branschjurist på Visita och Carl Arnö, direktör på Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad. Nyval på två år är Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun samt Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

Övriga ledamöter är Elisabeth Elmsäter Vegsö, Svensk Handel, Annika Boman, Västervik Framåt, Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, Jesper Örtengren, Vasakronan, Linda Ahlford, Sveriges Kommuner och Regioner.

Styrelse med bredd och djup inom stadsutveckling

– Den nya sammansättningen av styrelsen känns bra inför vår fortsatta utveckling i det nya decenniet där inte minst Coronapandemin utmanar oss på olika sätt, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Här finns både bredd och djup vad gäller kompetens och erfarenheter inom stads-, plats- och centrumutveckling som inkluderar både besöksnäringen, fastighetsbranschen och den offentliga sektorn.

Presentation av ny ordförande och nya ledamöterna finns här. Övriga ledamöter finns presenterade på vår hemsida

Program

Det digitala årsmötet inleddes med två korta seminarier som kommer att finnas på vår hemsida www.svenskastadskarnor.se under menyn Aktuellt, fr o m 27 maj kl 13.00.

  • Vikten av gemensam kraftsamling för att klara krisen och komma ut starkare på andra sidan, Lena Micko, civilminister, ca 15 min
  • Riskanalys för citysamverkan i coronakrisens spår, Hanna Candell, vd Helsingborg City och Stina Storm, vd City Örebro, ca 10 min


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.