2019-10-22 21:47Pressmeddelande

Örnsköldsvik – korad till Årets Purple Flag stad 2019

null

Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Utmärkelsen som delas ut för fjärde gången går i år till Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner, men det finns en del orosmoln att jobba med även där. En del av dem kräver direkta insatser, andra mer förebyggande och långsiktiga åtgärder.

– I det arbetet har vi haft stor nytta av Purple Flag-verktyget, förklarar Anette Forsberg, centrumledare för CESAM i Örnsköldsvik. Sedan hösten 2016, då vi började använda Purple Flag som verktyg, jobbar vi mer strukturerat och målinriktat för att bättre möta de krav och förväntningar som finns på stadskärnan dag- som kvällstid.

Arbetet som ger resultat

I Örnsköldsvik finns nu en bredare uppslutning och utvecklad samverkan mellan Polisen, kommunen, lokala trygghetsgrupper samt butiksägare och den nybildade krögargruppen. Exempelvis har ungdomar efterlyst ”vanliga vuxna på stan som ser en och säger hej” så nu finns trivselvärdar i samverkan med BRÅ. Tack vare trygghets- och kvällsvandringarna samt den nya appen för felanmälningar har man fått upp ögonen för otrygga och osnygga platser. De centrala offentliga mötesplatserna har genomgått ansiktslyftningar som bidragit till ökad trygghet och trivsel. Utbudet av upplevelser har också ökat för att tillgodose så många som möjligt.

– Vi har gjort och gör mycket, men vi vet också att vi har en hel del utmaningar kvar och där är Purple Flag-modellen en stor tillgång, avslutar Anette Forsberg.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019 tilldelas Örnsköldsvik för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt nav med stark utveckling, där initiativ och idéer tas till vara och där nyfikna människor med framtidstro känner trygghet, gemenskap och glädje. I det arbetet finns Purple Flag som ett strategiskt och operativt verktyg för att skapa ännu bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – med puls och mångfald för alla generationer. Med stadens bästa för ögonen investerar man både i mjuka och hårda värden. Det syns i det offentliga rummet. Det märks i utbudet som binder ihop dagen med kvällsekonomin. Det känns genom aktörernas “lila” engagemang. Det ger resultat och skapar framgång – men också insikt om att staden är ett levande väsen som kräver ständig omsorg och omtanke.

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse.

Kontakt: 

Anette Forsberg, Centrumledare Cesam, Örnsköldsvik, anette.forsberg@cesam.nu, 070-280 22 20

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se 070-223 86 24

Erika Braun, kommunikatör, erika.braun@svenskastadsarnor.se, 0733-30 70 00

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB