2020-03-31 12:21Pressmeddelande

ÖPPET BREV

När krisen slår till finns våra medlemmar där. Samverkansorganisationer där kommunen, fastighetsägare, handel och annan besöksnäring arbetar tillsammans för stadens, ortens eller platsens bästa. De har ett stort nätverk i staden. De rör sig mellan de offentliga och de privata aktörerna. De förstår de olika perspektiven som stadens intressenter har och de har den starka drivkraften att utveckla attraktiva och hållbara platser för alla – boende, besökare och verksamma i våra svenska städer och orter. 

Våra medlemmar aktiverar sig i dessa samverkansorganisationer som hittar flexibla och kreativa lösningar på problem som ingen av oss tidigare mött. De samordnar aktiviteter, de uppmuntrar, de tar initiativ, de fångar goda idéer och använder sitt nätverk för att sprida information, kunskap och mod!

Dessa organisationer, där offentliga och privata aktörer samverkar, som vanligtvis ses som en udda organisationsform, visar sin styrka när det gäller. Här finns handlingskraft och insikter, ambition och engagemang. Det är nu viktigt att lyfta fram deras betydelse för stadens utveckling och överlevnad. De förtjänar att tas på allvar, inte bara i kristider. Dessa organisationer har ofta en sårbar ekonomi, beroende av många parters goda vilja. De blir endast hållbara genom samverkansavtal och gemensamma långsiktiga strategier.

I dessa svåra tider vill vi uppmärksamma alla som hjälper varandra. Samverkan är viktigare än någonsin och våra medlemsorganisationer är en viktig del av arbetet att snabbt gå från ord till handling. Tillsammans klarar vi utmaningarna bättre, både i kris och i framtida utvecklingsprocesser. Samverkansorganisationerna behöver resurser för att kunna maximera sin effekt. Ge dem ert stöd, de ger mångfalt tillbaks.

Malmö 2020-03-31

Björn Bergman

Vd

Svenska Stadskärnor


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Kontaktpersoner

Erika Braun
Kommunikatör
Erika Braun
Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor
Björn Bergman