2014-05-22 02:42Pressmeddelande

Kristianstad – 400-åring Årets Stadskärna 2014

Kvällen den 21 maj korades Kristianstad till Årets Stadskärna 2014. Utnämningen ägde rum i Västerås, fjolårets vinnare, där över 340 ”stadsutvecklare” från hela Sverige sammanstrålat för att delta i Svenska Stadskärnors 21:e årskonferens och den 20:e upplagan av utmärkelsen Årets Stadskärna. Kristianstad har därmed extra mycket att glädjas åt, då de inleder sitt 400-årsjubileum den 22 maj med kungabesök, konserter, kultur och tårtkalas. På andra plats kom Västervik vars vision är att växa sig till en modern turistisk handelsstad.

Uttrycket ”Vi ses i stan!” har varit vägledande för Kristianstads strategiska och målmedvetna arbete för att bli kända som en av Sveriges mest trivsamma handels- och mötesplatser.

  – Genom samverkan mellan handel, fastighetsägare och kommunen har de gjort stora framsteg och skapat en levande, trygg och attraktiv stadskärna. Det framgår av de flertalet mätbara resultat som gjorts sedan 2010, då deras utvecklingsarbete tog fart på riktigt, säger Lena Lindström, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor.  

Juryns motivering

På kort tid har man på ett effektivt sätt utvecklat stadens dragningskraft. Genom stora infrastruktursatsningar och utomordentlig samverkan mellan aktörerna har nya arbetstillfällen och mötesplatser skapats. Staden har successivt omvandlats till en ”utomhusgalleria” för samvaro och trivsel för alla.

  Med inslag från naturens element i förening med det urbana utbudet, där traditioner möter framtiden, har staden blivit en stark attraktion för både boende och besökare, vilket också ett växande handelsindex vittnar om. De kan med stor ära och stolthet säga: ”Vi ses på sta´n!”

Glada vinnare!

– Kristianstads centrum har utvecklats i över 400 år, men de senaste åren har utvecklingen gått fortare än någonsin. Nu är vi i en fas där vi förbättrat kommunikationerna, mötesplatserna och handelsutbudet. Processen fortsätter. Under de kommande 10–15 åren har vi en klar bild av vart vi vill att Kristianstad ska nå. Att få kvitto på att vår satsning burit frukt så här långt, är oerhört glädjande för oss alla, säger en glad Tin Josefsdotter, verksamhetsledare, Handelsstaden Krisitianstad och Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kvalitetsmärkning med europeisk anknytning

För att bli nominerad till Årets Stadskärna måste man uppfylla kriterierna för kvalitetsmärkningen Quality Mark, QM. Det är ett verktyg som har sitt ursprung i ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete som anpassats till svenska förhållanden. Verktyget innehåller bl a styrning, struktur, åtgärdsprogram och är ett stöd i städernas utvecklingsarbete som pågår under flera år. Enligt EU:s direktiv uppmanas medlems-länderna att till 2020 utveckla en stadspolitik. Detta är en del i det arbetet.

Så här har uttagningsprocessen gått till
Januari:  Städer skickar in en ansökan om att tävla om Årets Stadskärna
Jan – mars:  Juryn, bestående av styrelsemedlemmar från intresseorganisationen Svenska Stadskärnor, går igenom inkommet material och utser de städer som ska nomineras.

Mars:  Jury gör platsbesök i de nominerade städerna.
April:  Juryn utser finalister.

21 maj 2014:  Final och prisutdelning av Årets Stadskärna 2014 sker i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens som äger rum i förra årets vinnarstad, d v s Västerås.

Mer information

Juryns Ordförande, Lena Lindström, 070-651 93 10

Tin Josefsdotter, Handelsstaden Kristianstad, 0734-28 07 82

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Se även www.svenskastadskarnor.se


Om Svenska Stadskärnor AB