2016-10-11 21:43Pressmeddelande

Kalmar vald till Årets Purple Flagstad 2016!

För drygt ett år sedan var Kalmar en av de första åtta städerna som certifierades för sin satsning på en säkrare, tryggare, renare och bättre kvälls- och nattupplevelse enligt engelska förlagan Purple Flag. Den 11 oktober blev de valda till Årets Purple Flagstad 2016 på Sweden Urban Arenas bankett i Stockholm. Förutom ett diplom, äran, en symbolisk gåva i form av en stor lila ficklampa får de en check på 10 000 kr. Checken går till de ideella krafterna som har varit delaktiga i att göra Kalmar säkrare och tryggare kvälls- och nattetid.

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en bättre kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Med utmärkelsen vill vi belöna det framgångsrika arbetet. Kalmar har gjort ett föredömligt arbete och uppfyller kriterierna för de fyra tidszonerna och fem fokusområden i sitt Purple Flag-område. Det är värt att lyfta fram och sprida som goda exempel till andra.

Strukturerat arbete som förkortat utvecklingsprocessen

Utifrån de fem fokusområdena säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy har Kalmar förbättrat relationerna och samarbetet mellan stadens offentliga, ideella och kommersiella aktörer. Tillsammans har de tagit ett helhetsgrepp om staden för att göra den tillgänglig för alla. I förbättringsprocessen ingår bl a belysningsprogram för ökad trygghet, fler vakter vid större evenemang, informationskampanjer och utbildningsinsatser för att skapa delaktighet och stolthet.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Purple Flagstad 2016 har tilldelats Kalmar för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Kalmar påvisar värdet av ett organiserat och strukturerat samarbete mellan stadens offentliga, privata och ideella aktörer. Tillsammans har de hittat formen för att bättre möta såväl dagens som morgondagens behov, önskemål, utmaningar och möjligheter när det gäller ett säkrare, tryggare och attraktivare utbud av kvällsupplevelser.

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Trafikverket, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.

Fakta

Bättre kvällsupplevelse handlar om att sammankoppla dag- med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin.

5 Fokusområden

1. Säkerhet – välkomnande, rent, tryggt och säkert.

2. Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning & avresa.

3. Utbud – ett stort och rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.

4. Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.

5. Policy – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

4 Tidszoner

1. Tidig kväll – kl 17-20 2. Sen kväll – kl 20-23 3. Kväll – kl 23-02 4. Natt – kl 02-05

För mer information:

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Björn Mortensen, verksamhetsledare Kalmar City, 070-831 06 06


Om Svenska Stadskärnor AB