2017-03-31 14:46Pressmeddelande

Kalmar, Tibro och Västervik nominerade till Årets Stadskärna 2017

null

Årets startfält består av tre starka kandidater: Kalmar, Tibro och Västervik. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. I botten finns tydliga riktlinjer med mål, budget och genomförande, där samverkan är nyckelordet. Samverkan mellan kommun, näringsidkare och fastighetsägare jämte de ideella krafter som finns i varje stad. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 17 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Varberg, förra årets vinnare.

Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. – För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan1993, berättar Lena Lindström, styrelseordförande, Svenska Stadskärnor. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling.

Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt studiebesök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 17 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2017. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 17-18 maj i Varberg.

FAKTA

För 23:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

FÖR MER INFORMATION:

Lena Lindström, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor Tel: 070-651 93 10, 0660-88 412 lena.lindstrom@ornskoldsvik.se

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor Tel 070-223 86 24 bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER:

Kalmar: Björn Mortensen, vd Kalmar City, 0708-31 06 60

Tibro: Per Garenius, näringlivschef, Tibro kommun, 0504-18 428

Västervik: Annika Boman, verksamhetsområdeschef Platsutveckling, 0708-75 38 81

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB