2022-04-08 08:01Pressmeddelande

Finalister till Årets Stadskärna 2022 klara!

För 26:e året utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den stad som gjort störst förflyttning i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med förflyttning menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Årets tre finalister är Trollhättan, Simrishamn och Helsingborg. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en levande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Den 18 maj avslöjas vinnaren i samband Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Östersund, som är förra vinnaren från 2019. Under pandeminåren 2020 och 2021 pausades tävlingen.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserat på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget, genomförande i samverkan mellan det offentliga och det privata. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna.

Stora framsteg, spännande nytänk och tydlig struktur i arbetet kännetecknar de nominerade städerna

Trollhättan arbetar för att vara den handelskraftiga stadskärnan med plats för möten och att vara en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Simrishamns utvecklingsarbete styrs efter visionen Österlens huvudstad – en levande, attraktiv och aktiv året runt-stad. Siktet är inställt på att bli Årets Stadskärna. Samma mål har Helsingborg, vars ledstjärna är att city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i. 

– Grundläggande för alla tre är att det finns ett brett engagemang och en tydlig och hållbar struktur för samverkan. Städernas arbete innehåller många pusselbitar som tillsammans ska skapa en attraktiv och levande stadskärna, säger Annika Boman, juryns ordförande och ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stora framsteg, målmedvetenhet och tydliga resultat. Juryn har besökt städerna och granskat städernas ansöknings-handlingar och juryöverläggningarna pågår.

På kvällen den 18 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2022. Tillkännagivandet sker i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens den 18-19 maj i Östersund.

FÖR MER INFORMATION:

Annika Boman, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor

070-875 38 81, annika.boman@vastervik.com

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor 070-223 86 24

bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER NOMINERADE STÄDER:

Helsingborg: Hanna Candell, 076-836 12 80, hanna.candell@helsingborg.se

Simrishamn: Lotta Engvall 0733-77 01 42,  lotta.engvall@simrishamn.se

Trollhättan: Marcus Pallvid, 0733 - 71 21 02 marcus@citytrollhattan.se

Mathilda Sundberg, 072-20 27 367  mathilda.sundberg@trollhattan.se
 

Pressbilder finns här.

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.