2018-10-23 22:34Pressmeddelande

Helsingborg korad till Årets Purple Flagstad 2018!

null

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Med utmärkelsen vill vi belöna det framgångsrika arbetet Helsingborg har gjort med Purple Flag som verktyg och arbetsmodell.

Sedan de påbörjade sitt arbete 2016 har brotten minskat, besöksflödet ökat i de valda Purple Flag-områdena. Fastighetsägarna har investerat och anpassat sina lokaler för att möta de kommersiella hyresgästernas behov. Kommunen har avsatt medel för att förbättra tillgängligheten i den offentliga miljön. Förutom de faktiska förbättringarna i stadsmiljön har man skapat ett bättre förändringsklimat med kortare beslutsvägar.

— Purple Flag har hjälpt oss att organisera arbetet och tänka i nya banor. Samarbetet med våra nyckelaktörer har stärkts och det är redan klart att vi kommer att fortsätta vårt Purple Flag-arbete i ännu ett område. Det tredje sedan 2016, säger Hanna Candell, vd för Helsinborg City som är projektansvarig för Purple Flag.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2018 tilldelas

Helsingborg för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

Helsingborg har på ett genomgripande sätt tagit med erfarenheterna från Purple Flag i sina politiska och kommersiella beslut. Staden har genomfört stora fysiska förändringar i stadsbilden och samlat viktiga intressenter bakom insatserna. I sin självanalys har man varit ärlig och transparent med sina styrkor och svagheter, vilket gett kraft och energi till förbättring och utveckling. Med visionen om att fler människor ska välja stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare, har Purple Flag blivit ett vedertaget arbetssätt med avsikt att utveckla arbetet vidare i fler områden för att göra staden tryggare och bättre dag som kvälls- och nattetid. Helsingborg är ett mycket gott exempel på hur Purple Flag förenar och förbättrar möjligheterna att skapa en attraktiv kvällsekonomi och de kan med stolthet hålla den lila fanan högt!

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.

Fakta

Bättre kvällsupplevelse handlar om att sammankoppla dag- med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin. Purple Flag har sitt ursprung från England och har sedan dess spridit sig till flera andra länder i Europa.

Fem fokusområden

1. Säkerhet– välkomnande, rent, tryggt och säkert.

2. Tillgänglighet– säker ankomst, förflyttning & avresa.

3. Utbud– ett stort och rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.

4. Plats– en upplevelserik destination/stadskärna.

5. Policy– tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

Fyra tidszoner

1. Tidig kväll – kl 17-20

2. Sen kväll – kl 20-23

3. Kväll – kl 23-02

4. Natt – kl 02-05

För mer information:

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070 223 86 24

Hanna Candell, vd Helsinborg City, 0768 361 280

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar 202 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 130 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB