2017-06-30 12:13Pressmeddelande

Forum för hållbar stadsutveckling 4-5 juli Almedalen: En ny stadspolitik, det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling och att tänka på i den stora byggyran

Hur bygger vi bostäder och utvecklar attraktiva och hållbara städer, orter och platser som tar hänsyn till miljö och klimatmål? Finns svaren i Miljöministern Karolina Skogs (MP) rapport ”En ny svensk stadspolitik”? Eller märks det i ”Det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling”? Vad ska man ”Tänka på i den stora byggyran”? Det är frågor som diskuteras i årets ”Forum för hållbar stadsutveckling” som arrangeras avSvensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.


PROGRAM 4 juli 15:00-16:00

En ny svensk stadspolitik 

En ny stadspolitik har aviserats av regeringen efter sommaren. Den kommer att omfatta tre delar utformade av tre ministrar. Miljöminister Karolina Skog (MP) är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor och ska ta fram en skrivelse om ”Levande städer”. Vi får ta del av de diskussioner som förts under fyra rundabordssamtal och som så småningom ska resultera i mer konkreta förslag kring jämställd stadsutveckling, stadsgrönska, ren luft och hållbara transporter i städerna med mera.


Deltagare:
- Karolina Skog, miljöminister (MP)
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
- Eva Östling, VD Visita
- Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
- Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare

Samtliga seminarier i Handels Hus under den 4 juli kommer att spelas in och sändas live på denna länk

https://www.youtube.com/embed/nsLboNO1NYI

PROGRAM 5 juli 14:00-14:45

Det nya kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen

Kommunerna i Sverige står inför många stora utmaningar: klimat och miljö, integration, stigande kostnader för kommunala tjänster, expansion på vissa platser och utflyttning från andra. Betydelsen av platsen mellan husen, det s k tredje rummet blir allt viktigare i stadsutvecklingsfrågor. Hur förhåller sig dagens och morgondagens kommunala ledare till att sätta attraktion i fokus och hur ser samverkan ut ur ett kommersiellt perspektiv mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv?

Deltagare:
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
- Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
- Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
- Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt, SKL

15:15-16:00

Att tänka på i den stora byggyran

Fortsättning på föregående seminarium.

Hur ska Sveriges lyckas långsiktigt med att bygga och driva hållbara, attraktiva städer och platser för både invånare och besökare? Under seminariet kommer vi att diskutera två olika case.

Case 1: Sturegallerian Stockholm Det som oftast kallas Stockholms finanskvarter ska förtätas, byggas högre och öppnas för många fler människor än idag. Ett mångmiljardprojekt som rör om i ”Stockholms gyllene triangel”. För Sturegallerian kan man tala om en revolution.

Case 2: Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerutEn dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och resturnager, parker och gågator. Från idé till verklighet.

Deltagare:
- Patrik Faming, Boverket, nationell samordnare Plattform för Hållbar stadsutveckling
- PG Nilsson, grundare och huvudägare Svenska Brasserier
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter 

- Charlotta Rosén, projektledare Sturekvarteret, ADIA   

- Jessica Algehed, processleder arbetet med levande våningar, Urban Innovation AQB

Moderator: Rudolf Antoni, Fastighetsägarna 

Plats: Handels Hus, Donnersgatan 1, Visby

Arrangörer: ”Forum för hållbar stadsutveckling” arrangeras för femte året i rad av Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.

#forumstadsutveckling

För mer information:

Elisabet Elmsäter Vegsö, Stads- och platsutveckling, Svensk Handel, 0706-71 86 33

Anna Haag, Visita, strateg, 08-762 74 51

Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR , 0709-55 60 13

Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare, 0706-57 52 99 

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB