2018-03-27 14:31Pressmeddelande

Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik nominerade till Årets Stadskärna 2018

Årets startfält består av tre starka kandidater: Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik. Både Linköping och Örnsköldsvik har vid två tidigare tillfällen blivit korade till Årets Stadskärna och nu hoppas de på en tredje vinst. För Eskilstuna är det första gången. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 30 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Västervik, förra årets vinnare.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserade på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget och genomförande. Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2018.

Stadsutveckling står inför nya utmaningar som kräver nya lösningar

– För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, arbetssätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan i början av 90-talet berättar Eva Hägglund, juryns styrelseordförande och vice ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt besök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 30 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2018. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 29-31 maj i Västervik.

FAKTA

För 24:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 

FÖR MER INFORMATION:

Eva Hägglund, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor 070-637 21 44, 08-452 78 67 eva.hagglund@skl.se

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor 070-223 86 24 bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER:

Eskilstuna: Isabel Gölles, vd Eskilstuna Innerstad AB, 072-704 39 59

Linköping: Marianne Lind, näringslivsutvecklare, Linköpings kommun, 072-453 16 35

Årets Stadskärna 1997 tillsammans med Katrineholm & 2008

Örnsköldsvik: Anette Forsberg, CESAM, Centrum i Samverkan, 0660-140 50

Årets Stadskärna 2001 & 2008

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB