2016-04-07 09:34Pressmeddelande

​Borås, Varberg och Umeå nominerade till Årets Stadskärna 2016

Årets startfält består av tre starka kandidater: Borås – den världskända mode- och textilstaden, Varberg – Sveriges kurort och Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014. Alla tre är värdiga vinnare till utmärkelsen Årets Stadskärna 2016. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 25 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Örebro, förra årets vinnare.

Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. – För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan1993, berättar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling.

Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt studiebesök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 25 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2016. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 25-26 maj i Örebro.

FAKTA

För 22:a året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.

FÖR MER INFORMATION:

Lena Lindström, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor

Tel: 070-651 93 10, 0660-88 412

Mail: lena.lindstrom@ornskoldsvik.se

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor

Tel 070-223 86 24

Mail: bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER:

Borås: Lisa Statham, 0706-49 88 02

Varberg: Roger Almén, 0709-10 45 52

Umeå: Thomas Nilsson, 0736-54 98 10

Svenska Stadskärnor arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 170

enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.

Läs mer på www.svenskastadskarnor.se


Om Svenska Stadskärnor AB