2018-10-19 14:18Pressmeddelande

Antalet städer som uppfyller kraven för ett tryggare och säkrare kvällsliv enligt Purple Flag ökar

null

I takt med att otryggheten ökar i samhället blir det allt viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, rent och snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla, säger Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors modell Purple Flag Sweden. Den 22 oktober är det dags för ytterligare städer att certifieras enligt Purple Flag. Det sker på Scandic Klara i Stockholm kl 13-17.

– De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan Polis, nattvandrare och räddningstjänst etc. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

Tryggare kvällsliv för alla åldrar

Varje kommun utgår från sin situation men gemensamt är att man vill nå en bredare målgrupp genom fler tidiga kvällsaktiviteter. Man arbetar med framkomligheten och tillgängligheten genom fler cykelställ, bättre skyltning och utökning av den kollektiva trafiken kvälls- och nattetid. Likaså investerar man i bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Nattvandrare och fler trygghetsvärdar påverkar också trygghetskänslan och minskar även brott, visar statistiken.

För att bli certifierad enligt Purple Flag måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt. Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Idén kommer från England och sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört processen. I dagsläget finns ca ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden.

5 städer omcertifieras i år

2016 blev Trollhättan, Falun, Linköping och Haninge certifierade för första gången och i år förnyar de sitt certifikat, vilket visar att arbetsinsatserna ger resultat. Helsingborg är den första stad som utökad sitt Purple Flag område. 2017 blev de certifierade kring Maria Torg och i år omfattar det Knutpunkten/Helsingborg C. I höst utökar de med ett tredje område. Genom sina strategiska och konsekventa arbeten har dessa städer med gemensamma krafter bidragit till bättre kvällsupplevelser i sina respektive Purple Flag-områden.

7 nya områden certifieras

Under drygt ett år har Falkenberg, Nyköping, Kristianstad, Ludvika och tre områden i Göteborg; Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen lagt grunden för ett tryggare och säkrare kvällsliv. Göteborg arbetar mycket med säkerhetsfrågor i dessa områden. Särskilt unikt är att Nordstan, Sveriges ledande affärscentrum under tak med 30 miljoner besökare årligen, certifieras som första affärscentrum.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag, 

Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling, 072-536 06 19

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar 202 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 130 svenska orter och städer.


Om Svenska Stadskärnor AB