2023-05-29 11:46Pressmeddelande

500 stadsministrar från hela Sverige kommer till Helsingborg

Vy äver Helsingborg.

31 maj – 1 juni arrangeras Svenska Stadskärnors årskonferens i Helsingborg. Över 500 personer i form av centrumutvecklare, politiker, företagare, fastighetsägare och andra som är aktiva inom stadskärneutveckling sammanstrålar för kunskapsinhämtning, inspiration och erfarenhetsutbyte. Under konferensen ska en ny vinnare av utmärkelsen ”Årets Stadskärna” utses, en titel som Helsingborg tog emot 2022.

Branschorgansationen Svenska Stadskärnor verkar för att vara Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Över 500 personer från hela landet deltar, däribland stads-, plats-, centrumutvecklare, forskare, politiker och representanter från den offentliga och privata sektorn. Årets tema är ”Staden och framtiden – med perspektiv globalt, lokalt och nära”.

– Sveriges stadskärnor genomgår en renässans som innebär att dess betydelse ökar, men funktionen och utbudet förändras. På konferensen kommer vi att sprida inspiration och kunskap om vägen framåt, säger Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor.

Under konferensen ska vinnaren av utmärkelsen Årets Stadskärna utses bland årets finalister Malmö, Södertälje och Sundsvall. Priset har delats ut sedan 1995 till städer som framgångsrikt jobbat med att utveckla sin stadskärna i en symbios mellan privata och offentliga aktörer. 2022 gick utmärkelsen till Helsingborg som därför är årets värdstad för konferensen.

Konferensens talarlista innehåller en blandning från den internationella arenan till den lokala stadskärnan med olika infallsvinklar när det gäller stadens utveckling och utmaningar. Årets största namn är professor Carlos Moreno, vetenskaplig chef och ordförande för Entrepreneurship – Territory – Innovation vid Frankrikes Sorbonne University. Moreno har myntat det inom branschen välkända begreppet "15-minuters staden".

– Vi är stolta och hedrade över att professor Moreno valt att delta på vår konferens. Han är anlitad som föreläsare runt om i världen och hans teorier har väckt mycket uppmärksamhet globalt. Inte minst många svenska stadsplanerare är nyfikna på hans arbete, säger Björn Bergman.

Här finns årskonferensens program i sin helhet: https://www.svenskastadskarnor...


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.