2023-05-08 11:32Nyhetsbrev

Kallelse till Årsmöte och bolagsstämma 2023

arsmoteklubba.jpg

Till alla medlemmar i Svenska Stadskärnor 

Datum: 30 maj 2023
Tid: kl 16.00
Plats: Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg

Välkommen att delta i Årsmötet och bolagsstämman 2023. Vi summerar 2022 och blickar framförallt framåt med fokus på verksamhetens möjligheter och planer för kommande år. 
 
På vår hemsida hittar du samtliga möteshandlingarna:
 
Årsmöteshandlingar för Svenska Stadskärnors Ideella förening

Kallelse

Årsredovisning

Årsmöteshandlingar för Svenska Stadskärnor AB

Kallelse

Årsredovisning

Valberedningens förslag

Medlemsavgifter 2024 – förslag

Ingen föranmälan behövs. 

Välkommen!

ÅKlogga liggande 2023

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.