2022-03-27 17:40Medlemsinfo

Webbinar 59 minuter 5 april med fokus på aktuell forskning

Svenska Stadskärnors Forskningsråd har utökats med fyra nya forskare som vi får träffa denna gång. Vi får inblick i deras aktuella forskning och hur det kan påverka samhälle och stadsutveckling på olika sätt.

Program 

•  Elin Nilsson, fil dr i företagsekonomi vid Handelshögskolan Umeå universitet, har en stark förankring i forskning kring detaljhandel, butiksval, digital interaktion och konsumentbeteende. Hennes internationellt prisbelönta doktorsavhandling berörde vad som påverkar konsumenternas val av livsmedelsbutiker. 

•  Malin Sundström, ek dr och docent vid Malmö universitet och institutionen för urbana studier, har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med handelsföretag och bedriver forskning till nytta för näringsliv och samhälle. Ett särskilt viktigt område i hennes forskning är e-handel och digitalisering. 

•  Catrin Lammgård, ek dr i företagsekonomi och lektor i urbana studier vid Malmö universitet, är även knuten till forskargruppen Urban Business and Development. Hennes forskning inkluderar teman som handelns digitalisering, fastighetsmarknaden, B2B-relationer, inköp av godstransporter samt CSR.        

•  Stefan Molnar, projektledare vid forskningsinstitutet RISE och doktorand på Chalmers Tekniska Högskola, studerar hur människor använder sig av, upplever och påverkas av sina livsmiljöer, såsom gator, torg, parker och bostadsområden. Han arbetar även med frågor kring styrning och organisering av platssamverkansprocesser. 

•  Martin Öberg, ek doktor, universitetslektor kopplad till Center för Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillika samordnare för Forskningsrådet, deltar också på mötet.

Se hela programmet här
Välkommen med din anmälan här
 

Fakta om webbinar 59 minuter

59 minuter är ett digitalt samtalsforum som arrangeras i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare. Under 59 minuter fokuserar vi på aktuella frågor kring stads-, plats- och centrumutveckling utifrån olika perspektiv. Inbjudna gäster från olika städer, sakkunniga, forskare etc ger sin bild och delar sina erfarenheter i ämnet. Webbinariet är en kostnadsfri medlemsförmån för medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges  Centrumutvecklare. Vid no-show debiteras 250 kr.

Vårens kommande program

•  6 maj – Krisberedskap/Krishantering 

•  7 juni – Vinterbelysning

Datum för höstens program återkommer vi med. Reservation för eventuella ändringar.


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.