2021-04-21 09:57Medlemsinfo

Varför ska man kvalitetssäkra samverkan kring stadskärnan?

Tomas Björk, ordf och Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje CityTomas Björk, ordf och Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City

En kvalitetssäkring enligt Quality Mark, QM, visar att man arbetar långsiktigt och strategiskt med tydliga mål. Det är också en garanti för att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang. – Ett färskt exempel på det är Södertälje City som i förra veckan fick sitt QM-certifikat, säger Pia Sandin, som ansvarar för Svenska Stadskärnors QM-certifieringar jämte sin tjänst som vd för Malmö Citysamverkan.

– Det är en prestigefylld certifiering och en stor bedrift för vår organisation och stad. Utan tät samverkan med kommunen, fastighetsägarna och vårt näringsliv de senaste åren hade det inte varit möjligt att få den här certifieringen. Det visar att vi har stolthet, drivkraft och framåtanda i Södertälje, säger Tomas Björck, ordförande i Södertälje City.

Quality Mark baserar sig på en europeisk certifiering som togs fram gemensamt av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe). Sverige var delaktiga i detta arbete. ­Som medlem i Svenska Stadskärnor kan du kostnadsfritt ansöka om ett QM. – Vi har utvecklat QM-ansökan genom åren och numera finns den i två olika versioner. En som riktar sig till nybildade samverkans-organisationer eller om man vill göra en omstart och en enklare version som är en revidering av tidigare QM-ansökan, vilket görs vart tredje år, förklarar Pia.

Ett giltigt QM med många funktioner

Många samverkansorganisationer använder QM som en checklista eller självutvärdering för att se om man är på rätt väg i utvecklingsarbete. Så här säger Hanna Candell, vd för Helsingborg City:

– Vi har haft vårt QM under flera år nu, men varje revidering ger oss en bra möjlighet att gå igenom våra styrdokument och vårt arbetssätt. Vi har nyligen reviderat vårt styrelsearbete och sammanställningen inför QM brukar ge oss en god översikt så vi inte missar något.  Att dessutom få en extern part i form av Pia Sandin för Svenska Stadskärnor som säkerställer att vi arbetar rätt ger oss trovärdighet i samverkansarbetet. En annan stad som under många år reviderat sitt QM är Växjö:        – Det skapar en gemenskap och en stolthet vilket är ytterst positiv för vår samverkan. Det ger ett gemensamt mål att arbeta mot och säkerställer att vi arbetar på rätt sätt. Det ger alla inblandade aktörer en nyttig påminnelse om vad vi gör, varför och hur, säger Nils-Petter Nilsson, vd/centrumutvecklare Växjö City.

 

För att nå resultat, kunna planera utvecklingsarbetet och samtidigt säkerställa finansieringen genom avtal med alla parter är samverkan A och O. Det krävs tålamod och tid men det ger också resultat, vilket Petra Hallberg Rudsvik, planeringsarkitekt, Kristinehamns kommun, instämmer i: – Det har inte varit helt lätt att övertyga alla ingående aktörer att engagera sig och ge utrymme för samverkan, men nu när vi har hållit på ett tag så börjar man se fördelar med att lägga tid och kraft på detta. Det har lett till att vi har vi blivit en tightare grupp som har fått större förståelse för varandras processer och frågor.

Entrébiljett till Årets Stadskärna

Ett giltigt QM är även entrébiljetten för städer med målet att vinna den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna som Svenska Stadskärnor delat ut sedan 1995. Både Växjö, Kristinehamn, Helsingborg och Södertälje har ambitionen att bli nominerade till Årets Stadskärna framöver. Oavsett vem som får det prestigefyllda priset är de alla vinnare! – Vägen dit är lika viktig som målet, menar Pia och uppmanar alla att ta steget för att kvalitetssäkra sin samverkan.

Så här säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City: Vi är en stad med höga ambitioner. Det ska byggas 20 000 bostäder på 20 år och i det arbetet kommer stadskärnan utvecklas, byggas ut och förlängas. Det är viktigt med tydliga mål för att få med sig så många som möjligt på resan. Vi satsar på att bli Årets Stadskärna 2023 och näringsliv, fastighetsägare och invånare kan engagera sig och stå bakom detta. För att nå dit behöver vi kvalitetssäkra vårt arbete och säkerställa att vi jobbar på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt. Då är det QM som gäller.


 

  För mer information kontakta

  Pia Sandin, pia.sandin@svenskastadskarnor.se

 

 

 


Läs mer om vad QM har betytt för våra cityledare: 

Vi blivit en tightare grupp som har fått större förståelse för varandras processer och frågor, Petra Hallberg Rudsvik, Kristinehamns kommun. Läs mer

Viktigt att säkerställa att man arbetar på rätt sätt, både strategiskt och operativt, Nils-Petter Nilsson, Växjö City. Läs mer

För mig som VD är QM den kvalitetsstämpel som ger organisationen en trovärdigheti vårt samverkansarbete. Hanna Candell, Helsingborg City. Läs mer

QM har bidragit till ökade ekonomiska resurser genom samsyn och tydlighet på vad vi ska fokusera på. säger Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City. Läs mer och se även på deras hemsida.

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.