2023-01-17 07:20Medlemsinfo

Välkommen tillbaka!

Vi på Svenska Stadskärnor är nu laddade och förväntansfulla inför ett händelserikt år. Innan vi ställer in siktet på framtiden vill vi uppmärksamma året 1993! Det var då Svenska Stadskärnor grundades av handlare som var oroliga för utvecklingen av den alltmer ökande externhandeln. 

Idag ser vi ett ökat medvetande om stadens attraktionskraft hos beslutsfattare inom både den offentliga och privata sektorn. Detta märks i alla de processer, projekt, utbildningar, nätverksträffar och konferenser vi arrangerar.

Vår vision är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Det är en resa utan slut men med ständiga mål som vi tillsammans upplever, upptäcker och i många fall även uppfinner. 

På tal om resor planerar vi under 2023 att genomföra medlemsbesök. Vill du ha besök av oss där vi tillsammans diskuterar stads- och centrumkärnan utifrån olika perspektiv för att möta framtida utmaningar är du välkommen att höra av dig till oss!

Nyfiken på Svenska Stadskärnors BID-modell?

På årets första webbinar får du information och tips om hur man kan arbeta med BID-modellen för ökad samverkan på ett strukturerat och strategiskt sätt som ger resultat. Maria Rautio, handels-, evenemangs- och stadsutvecklare, är inbjudan för att berätta om varför Skellefteå har valt att arbeta med BID-processen i sitt platsutvecklingsarbete.

TId: 26 jan kl 09.00 – 10.00.  Välkommen med din anmälan här

Dags att nätverka i Citygroups – 7 februari

Temat för vårens Citygroupträff är "Aktiviteter och utsmyckning i stadskärnan", vilket upptar en stor del av verksamheten runt om i våra städer. Hur skapar vi attraktiva och trivsamma miljöer? Hur fyller och lyfter vi våra torg? Hur utvecklar vi våra stråk? Dessa och många fler frågeställningar kommer vi att ägna oss åt. Se hela inbjudan här. Välkommen med din anmälan här

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.