2020-05-27 12:55Medlemsinfo

Tack för din medverkan på Svenska Stadskärnors digitala årsmöte 26 maj

Nerverna var på helspänn inför gårdagens premiär av vårt första digitala årsmöte i historien! Till vår stora glädje fungerande allt. Vi har spelat in föreläsningar om vikten av samverkan och beredskap i krissituationer som du kan ta del av.

Vikten av gemensam kraftsamling för att klara krisen och komma ut starkare på andra sidan, Lena Micko, civilminister, ca 15 min länk

”Vi måste hålla ihop även om det är tufft för många.” Tron betyder mycket och det är viktigt att vi fortsätter att jobba för levande och pulsrika städer och orter både nu och framöver. Regeringen erbjuder olika möjligheter till fortsatt utveckling av hållbar, grön och hälsosam stad. En del i det arbetet är ökad digitalisering, menar civilminister Lena Micko.

Riskanalys för citysamverkan i coronakrisens spår, Hanna Candell, vd Helsingborg City och Stina Storm, vd City Örebro, ca 10 min, länk  

Vad behöver vi tänka på i krissituationer? En högst aktuell fråga som nätverket Key City Group, KCG, bestående av Sveriges 14 största städer tagit fasta på. Det som från början var tänkt som ett underlag till respektive organisations styrelser utvecklades till en övergripande gemensam analys; ”Riskanalys för samverkan i City – i Coronakrisens spår. Den innehåller KCG-nätverkets samlade kunskaper och erfarenheter av centrum- och platsutveckling i coronatider och ska ses som ett grundunderlag som respektive stad eller ort kan anpassa till sin situation och organisationsform.

Här hittar du deras powerpointpresentation och här kan du läsa deras längre sammanställning av enkäten.

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.