2021-11-02 08:00Medlemsinfo

Sweden Urban Arena – du har väl anmält dig?

– Du som jobbar med stadsutvecklingsfrågor borde en gång i livet lyssna på Dr Richard Florida, den världsberömde urbanisten som har präglat debatten under många, många år, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. 

Fånga tillfället! Den 9 november har vi samlat en spännande mix av internationella talare. Richard Florida är huvudtalare som tillsammans med fem ledande stadsutvecklare från Canada, USA, Spanien och England ger oss en global utblick om framtidens utmaningar.

Helena ger en nationell överblick

För att få en nationell överblick har vi bjudit in Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och tillika ordförande för Rådet för hållbara städer. Det är ett regeringsuppdrag vars syfte är bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer samt verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket och ordf i Rådet för hållbara städer.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket och ordf i Rådet för hållbara städer.

Passa på att ställa frågor till Richard

Huvudtalare är Dr Richard Florida som under 45 minuter tar oss med på en urban resa i pandemins spår av mot- och framgångar. Han ger oss perspektiv på de utmaningar som vi alla står inför för att möta framtidens krav och förväntningar för att skapa levande,  attraktiva och hållbara mötesplatser, centrum, städer och orter. Tid för frågor finns efter hans framförande. 

Trine ger oss en global guidning

Moderator för den digitala internationella konferensen är Trine Grönlund, en passionerad världsmedborgare som har bott och jobbat i bl a Berlin, Paris, London och New York. Med van hand tar hon med oss på en resa till Spanien, England, Washington och Santa Monica i USA samt Halifax i Canada, där vi får ta del av olika aktiviteter och innovativa idéer för stadskärnans återhämtning, nystart och strategier för framtiden.

Vi får möta David Downey, vd för International Downtown Asscociation, IDA, Washington DC, USA, Paul MacKinnon, vd för Downtown Halifax, Canada, Kathleen Rawson, vd för Downtown Santa Monica, Californien, Isabel Pascual Villamor, Sveriges Honorärkonsul i Malaga, tillika chef för ekonomisk utveckling på ProMálaga, ett kommunalt företag som arbetar med affärsutveckling och ekonomisk tillväxt i Málaga. Bolaget främjar internationellt samarbete, forskning samt investeringar på Costa del Sol. Syftet är bland annat att utveckla många olika sektorer, vid sidan av turismen.

Simon – ny talare 

Simon Pitkeathley, VD för BID Camden Town, Euston Town, Camden Collective och Camden Highline i London.

Simon Pitkeathley, VD för BID Camden Town, Euston Town, Camden Collective och Camden Highline i London.

Simon Pitkeathley är ny talare. Simon är vd för BID Camden Town, Euston Town, Camden Collective och Camden Highline i London. Han är också vice ordförande i Cross River Partnership och ordförande för Camden Giving. Under pandemin förordnades Simon till Mayor’s Covid Business Forum och London Transition Board, där han var ordförande för Business Reopening Strategy Group. Han sitter nu i London Recovery Board. Simon har lett Camden Highline-projektet sedan starten 2017.

Ojay McDonald, vd för Association of Town & City Management, ATCM, England har tyvärr fått förhinder att delta. 

Välkommen till en global utblick! 

Sweden Urban Arena arrangerar vi tillsammans med Sveriges Centrumutvecklare. I samarbete och i samverkan med respekt och förståelse för varandras olikheter kommer vi längre och får bättre resultat. Tillsammans är vägen framåt.

Bjud in kollegor, kunder, styrelsen, ledningsgruppen med flera och se konferensen tillsammans. Vi har olika erbjudanden som du kan se i anmälningslänken här. 

Se hela programmet här.


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.