2020-04-28 08:49Medlemsinfo

Sköna maj välkommen!

Tankarna och känslorna kring Coronas framfart pendlar mellan hopp och förtvivlan. Förtvivlan över hur den drabbar både våra liv och näringsliv. Hoppet när man ser alla innovativa, konstruktiva och handlingskraftiga åtgärder som våra medlemmar och närliggande branscher ständigt skapar. Kriser och kaos påverkar oss på olika sätt. Vi lär om oss själva, om varandra och hur man tillsammans kan göra skillnad idag och inför framtiden som vi är på väg mot. Ett exempel är ”Riskanalys för samverkan i city – i Coronas spår” som Hanna Candell och Stina Storm tagit initiativ till. Ett annat är Ola Thufvessons tankar om hur kriser påverkar våra värderingar. Olika infallsvinklar, men båda mycket läsvärda.

...................................................................................................................

Vår syn på den goda resan blir en annan efter Corona

Coronakrisen intensifierar en värderingsförskjutning som var på gång redan tidigare: Att på olika sätt knyta an till det lokala kommer att värderas högre jämfört med mer långväga och besök och relationer. Det menar Ola Thufvesson som forskar på platsers attraktivitet vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet och tillika medlem i Svenska Stadskärnors Forskningsråd. Kan  det vara så att medelklasskonsumenten inte bara har ett ansvar mot miljön och klimatet utan nu även mot sin plats? Det är en berättigad fråga Ola Thufvesson ställer.

Läs artikeln här

...................................................................................................................

Riskanalys för samverkan i city

Vad behöver vi tänka på i krissituationer? En högst aktuell fråga som nätverket Key City Group, KCG, bestående av Sveriges 12 största städer tagit fasta på. Det som från början var tänkt som ett underlag till respektive organisations styrelser utvecklades till en övergripande gemensam analys; ”Riskanalys för samverkan i City – i Coronakrisens spår. Den innehåller KCG-nätverkets samlade kunskaper och erfarenheter av centrum- och platsutveckling och ska ses som ett grundunderlag som respektive stad eller ort kan anpassa till sin situation och organisationsform, menar de två författarna Hanna Candell, vd Helsingborg City och Stina Storm, vd City Örebro. De tar upp olika scenarier av smittspridning och hur den kan påverka samhället, stadskärnan och organisationen. Sammanfattningsvis ger den en överblick på riskfaktorer, konsekvenser och förslag på åtgärder och inte minst inspiration samt trendspaning. Ta del av den och sprid den till era styrelser och inte minst era revisorer. Det visar på er beredskap och en vilja för en starkare framtid.

Läs sammanfattningen här

...................................................................................................................

Kallelse till Årsmöte 26 maj 2020

Vi anpassar oss efter situationen och genomför Årsmöte och Bolagsstämma digitalt, men vi behåller utsatt datum som vi tidigare hade bestämt. Vi inleder med ordinarie årsmöte och fortsätter med ordinarie bolagsstämma i direkt anslutning. Mötet kommer att livesändas från Malmö på Södra Vallgatan 5. Möjlighet finns att närvara personligen, men antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig på nedanstående e-post så skickar vi en länk till mötet. Årsmöteshandlingar inklusive kallese och dagordning hittar du på vår hemsida.

Varmt välkommen!

Datum:         26 maj 2020

Tid:                kl 15.00-16.30

Anmälan:      anmälan@svenskastadskarnor.se senast 22 maj.

...................................................................................................................

Nya datum för våra utbildningar

Kunskap är en färskvara – välkommen till någon av våra branschanpassade kurser som ger kunskap, inspiration, utökat nätverk med erfarenhetsutbyte.

14-16 sept – Det Coachande Ledarskapet i Malmö. Läs mer här

11-13 nov – UCM Basic Stads-, plats- och centrumutveckling Läs mer här

16-17 nov – UCM BID-Manager, mer information kommer

..................................................................................................................

Kalender

8 sept Citygroupsträffar

14-16 sept Det coachande ledarskapet

4 nov Sweden Urban Arena, Stockholm

11-13 nov UCM Basic, Malmö

16-17 nov UCM BID-Manager

Reservation för ändringar.

...................................................................................................................
INFORMATION FRÅN VÅRA PREFERRED PARTNERS

En krishantering som skapar möjligheter

Corona-krisen har under en längre period lamslagit de flesta av oss, vilket inte minst märks i våra annars så levande städer. Men så småningom kommer saker att återgå till det normala det vet vi, men handeln är ju en bransch som redan innan krisen befann sig i en omstrukturering. Nu ställs allt på sin på sin spets och vi måste agera smart! Att nu planera för insatser som kan sättas in när allt börjar vända kan vara det bästa man kan göra i dagsläget.

Vi på RSD jobbar med etableringsstrategier för städer och vi har en arbetsmodell (Stadens utbud) för att ta fram strategier för stadskärnor, att stärka handeln och få alla aktörer att tillsammans arbeta för att få sin stadskärna att även framgent bli en livskraftig plats för stadens invånare och besökande.

Låt oss på RSD hjälpa er att skapa engagerande åtgärder med tajming. Hör av er så berättar vi mer! Kontaktpersoner: Tomas Kruth och Ann-Marie Johansson www.rsd.se

...................................................................................................................

Sommar – nytt koncept från julexperterna för att sprida glädje i svenska stadskärnor

Det är med stor ödmjukhet MK Illumination lanserar sitt nya koncept: SOMMAR.

När utvecklingsarbetet startade såg världen minst sagt annorlunda ut, och nu är det viktigare än någonsin att stötta lokala butiker, hotell och restauranger. Här spelar ljus och dekorationer i det offentliga rummet en stor roll för att sprida glädje igen. Även under den ljusa årstiden.

Samtliga dekorationer inom SOMMAR är specialdesignade för svenska förhållanden och med tanke på att skapa sol i sinne. Fantastiskt hantverk och kvalitetsmaterial skapar mervärde på långt och nära håll. För att göra det så enkelt som möjligt för din stad att genomföra en vacker sommargata är SOMMAR ett hyrkoncept där alltid ingår: upp- och nedmontering, service och lager. 

Se mer på mk-illumination.se eller kontakta MK Illumination via info@mk-illumination.se för att få sommarbroschyren som pdf. Eller ring direkt 040-630 04 00.

...................................................................................................................

Vad är din magkänsla?

Alla har vi väl märkt att trafiken har minskat både på våra vägar, gator och torg till följd av pandemin då många jobbar hemifrån och isolerar sig. På Viscando följer vi noggrant utvecklingen. Hur ser det ut i din stad? Är er handel i paritet med antal besökare och er potential? 

Med Viscandos besöksräkning får ni statistik i form av lättbegripliga beslutsunderlag och färdiga rapporter som enkelt kan delas i er centrumförening eller arbetsgrupp för bättre förståelse och gemensam verklighetsbild. Här finns också möjlighet att samtidigt visa väderdata, se var på gatan flest rör sig, och förstå varifrån besökande turister kommer och mycket mer. Värdefull kunskap för att förstå och kunna utveckla centrum och staden. Naturligtvis automatiskt och helt i enlighet med GDPR. Sluta gissa och kontakta oss för test!

Läs mer här

...................................................................................................................

Svenska Stadskärnors ledningsgrupp önskar er alla en skön Valborg! Hoppas vi snart får ses på riktigt.

Från vänster Cäthe Green, Marlene Hassel, Erika Braun, Tomas Kruth, Henrik Olsson och längst fram från vänster: Inger Alfredsson, Björn Bergman, Pia Sandin och Marita Floman.

...................................................................................................................Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.