2022-03-16 09:19Medlemsinfo

Politikerinbjudan – samtal om politikens utmaningar med centrumutveckling

Effie Kourlos (C) kommunstyrelsens ordförande ÖstersundEffie Kourlos (C) kommunstyrelsens ordförande Östersund

I samband med Årskonferensen i Östersund den 18-19 maj kommer vi att arrangera ett Rundabordssamtal den 18 maj kl 10.30-12.00 i Rådhuset i Östersund som Effie Kourlos (C), kommunstyrelsens ordförande Östersund leder tillsammans med Per Eriksson, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor.
Denna inbjudan riktar sig till kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommunalråd, oppostionsråd och ordförande Samhällsbyggnad i din kommun. Bjud in dina politiska företrädare och uppmana dem att följa med!

Inbjudan till Rundabordssamtal

från Effie Kourlos, kommunstyrelsens ordförande och Per Eriksson, styrelseordförande Svenska Stadskärnor

TID & PLATS: 18 maj kl 10.30-12.00, Rådhuset, Rådhusgatan 21, Östersund

Den 18-19 maj 2022 är Östersund, Årets Stadskärna 2019, värdstad för Svenska Stadskärnors Årskonferens 2022. Samhällsbyggare från hela Sverige förväntas komma för att få inspiration och ny kunskap, utbyta erfarenheter och inte minst knyta nya kontakter. I samband med att man besöker konferensen vill vi ta tillfället i akt och bjuda in ledande politiker med ansvar för stadsutvecklings- och näringslivsfrågor till ett särskilt rundabordssamtal.

Samtalsämnet är POLITIKENS UTMANINGAR MED CENTRUMUTVECKLING och mötet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte över kommungränserna. Vad kan vi lära av varandra? Hur gör vi för att bättre kunna möta de utmaningar som våra stadskärnor står inför? Aktuella ämnen är bl a pandemieffekter, digitaliseringsutvecklingen, sociala effekter av utarmning, förtätning, transportutmaningar och hållbarhet med mera. Det skulle också vara värdefullt att få diskutera hur Svenska Stadskärnor som organisation kan stödja städernas utvecklingsarbete på bästa sätt.

Välkommen med din anmälan till anmalan@svenskastadskarnor.se senast 10 maj. Ange namn, titel och stad, samt mailadress och mobilnummer. Frågor besvaras av Per Eriksson, 070-870 67 66 eller mail

Väl mött i Östersund!

Se uppdaterad konferensprogram här

OBS! Tänk på att boka hotell, sista bokningsdag för Clarion Hotel är 17 mars, därefter släpps rummen fritt för övriga resenärer. För de två andra hotellen som vi har avtal med är sista bokningsdag den 24 april. Avbokningar kan göras senast dagen innna årskonferensen. Se info här.


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.