2023-01-23 07:05Medlemsinfo

Nationella kampanjen fortsätter – lansering 24 april 2023

FAKTA & ANMÄLAN

Läs mer om bakgrunden för kampanjen här och se exempelt på tidigare kampanjer här.

Vi hoppas på din medverkan! Välkommen med din anmälan snarast dock senaste måndag 6 februari. Anmälan gör du här.

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.