2021-05-03 13:13Bloggpost

Kallelse till årsmöte 25 maj 2021

Till alla medlemmar i Svenska Stadskärnor 

 
Datum: 25 maj 2021
Tid: kl 15-17
Plats: Digitalt via Teams

Välkommen att delta i årsmötet 2021. Vi summerar 2020 – ett  utmanande år på många olika sätt – och blickar framförallt framåt med fokus på verksamhetens möjligheter och planer för 2022. Årsmötet sker i år digitalt via Teams, vilket gör det möjligt för fler att delta.
 
Vi inleder mötet med ett spännande föredrag med Ulrika Bernhoff, senior rådgivare på HUI:s nya affärsområde HUI Innovation. Hon kommer att prata om behovet av metodik kring innovationer för stadsutveckling. Se inbjudan nedan.
 
På vår hemsida hittar du samtliga möteshandlingarna:
  • Kallelse och dagordning SSK AB
  • Kallelse och dagordning SSK IF
  • Årsredovisning SSK AB
  • Årsredovisning SSK IF
  • Förslag medlemsavgifter 2022
  • Valberedningens förslag

Välkommen med din anmälan senast 25 maj kl 13.00 via denna länk. Varje medlemskap har 10 fria platser.


Innovation – en nyckel till blomstrande svenska stadskärnor

Ulrika Bernhoff, senior rådgivare på HUI.

Ulrika Bernhoff, senior rådgivare på HUI.

De svenska stadskärnorna utsätts idag för konkurrens både från externa köpcentrum och från den kraftigt ökande e-handeln. Utmaningarna har ställts på sin spets under pandemin när flödet av människor i stadskärnor har minskat signifikant med butiksdöd och restaurangkris som följd. Samtidigt har distansarbete förbättrat förutsättningarna för många mindre städer och stadskärnor då utflyttningen från storstäderna har accelererat. Kan vi som intressenter och aktörer i de svenska stadskärnorna möta dagens hot och tillvarata möjligheterna genom att öka vår innovationsgrad och utvecklingshastighet? Ulrika Bernhoff, senior rådgivare inom innovations- och strategifrågor på HUI, kommer i stämmans inledande anförande att inspirera oss kring innovationsmetodik och ge konkreta exempel vad just stads- och platsutveckling kan använda sig av för att utveckla attraktiva stadskärnor.

Varmt välkommen!

Styrelsen 
Svenska Stadskärnor


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Kontaktpersoner

Erika Braun
Kommunikatör
Erika Braun
Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor
Björn Bergman